Oznaczanie polichlorowanych difenyli- opracowanie

Nasza ocena:

5
Pobrań: 28
Wyświetleń: 875
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Oznaczanie polichlorowanych difenyli- opracowanie - strona 1 Oznaczanie polichlorowanych difenyli- opracowanie - strona 2 Oznaczanie polichlorowanych difenyli- opracowanie - strona 3

Fragment notatki:

OZNACZANIE POLICHLOROWANYCH DIFENYLI (PCB)
Polichlorowane pochodne difenylu (PCB), wprowadzenie.
Produkty techniczne zawierające polichlorowane difenyle i trifenyle były w
minionych latach powszechnie stosowane jako ciecze elektroizolacyjne w
kondensatorach i transformatorach, oleje do pomp próżniowych, oleje sprężarkowe i
hydrauliczne a także plastyfikatory do syntetycznych żywic, środki adhezyjne, nośniki
ciepła, środki przeciwpyłowe, dodatki do pestycydów potęgujące ich działanie jak i
też ciecze do impregnacji papieru w kopiarkach! Szczyt stosowania PCB to 1970 r.
Potem nastąpił szybki spadek produkcji PCB, w czym znaczącą rolę odegrała
decyzja firmy Monsanto o zaprzestaniu wytwarzania PCB, jako reakcja na
niepokojące doniesienia środowiska naukowego. Również Polsce produkowano
ciecze elektroizolacyjne na bazie PCB: Chlorofen w Ząbkowicach Śląskich i Tarnol w
Zakładach Azotowych w Tarnowie jak i też importowano preparaty PCB z
Czechosłowacji, Francji i ZSRR. Nie były to jednak ilości znaczące. Główny wkład w
istniejące do dziś “zasoby” PCB, w naszym kraju wniósł import kondensatorów
elektroenergetycznych przede wszystkim z Zakładów Isokond z byłej NRD
Praktycznie w każdym zakładzie przemysłowym były instalowane
kondensatory i inne urządzenia energetyczne wypełnione polichlorowanymi
difenylami. Do dziś ilość kondensatorów z PCB w naszym przemyśle można
oszacować na co najmniej kilkaset tysięcy sztuk, każdy o wadze od kilkunastu do
kilkudziesięciu kilogramów. Urządzenia te stanowią stałe potencjalne źródło emisji do
środowiska polichlorowanych difenyli, stwarzając trudny do pokonania problem z
uwagi na ich rozproszenie, długi czas technicznej sprawności i wysokie koszty
utylizacji.
Polichlorowane difenyle w małych dawkach nie wywołują natychmiastowych ostrych skutków toksycznych w organizmach ssaków. Jednak z uwagi na tendencje do akumulacji w środowisku, wysoką odporność na naturalne procesy biodegradacji i
groźne dla zdrowia ludzi długofalowe skutki kontaktu są powszechnie postrzegane
jako jedno z globalnych zagrożeń dla środowiska naturalnego na całym świecie. PCB
należą do tej samej klasy związków co niektóre pestycydy (DDT), szkodliwość
których nie budzi już chyba u nikogo wątpliwości.
Polichlorowane difenyle nie są od kilkunastu lat produkowane w Europie, nie
instaluje się również nowych urządzeń elektroenergetycznych z PCB ale ich poziom
w środowisku naturalnym, w tym również w Polsce nie wykazuje tendencji


(…)

… detektora znajduje się źródło promieniowania β (folia z 63Ni, katoda oraz
elektroda zbiorcza - anoda. Gaz nośny, azot lub mieszanina argonu z metanem jest
jonizowany przez cząstki β, emitowane ze źródła, zgodnie z równaniem:
β..+ N2 = N2+ + -1e
Jony dodatnie i elektrony „zbierane są przez elektrody. W ten sposób tworzy się prąd
tła. Wprowadzone do komory związki o dużym powinowactwie elektronowym…
…) właśnie w stosunku do TCDD,
Ogólne zasady działania chromatografu gazowego z detektorem ECD
Chromatografia gazowa jest wysokosprawną metodą rozdziału mieszanin lotnych
związków umożliwiając ich jakościowe i ilościowe oznaczanie. Ideowy schemat
chromatografu gazowego, wyposażonego w kolumnę kapilarną i detektor wychwytu
elektronów (ECD) przedstawiono poniżej:
Z1 - zawór regulacyjny gazu nośnego (carrier pressure…
….
Ponieważ nie można, nawet precyzyjną strzykawką podać dowolnie małej ilości
analizowanego roztworu z wymaganą precyzją, a z drugiej strony cienka kolumna
chromatografu ogranicza wielkość rozdzielanych substancji, podaje się do dozownika
odpowiednio dużą ilość roztworu analitycznego (np. 1um) świadomie za pomocą
dzielnika wypuszczając część gazu nośnego z parami badanych substancji na
zewnątrz.
Kapilarna kolumna chromatograficzna…
… ( do 1%,
PCB). Nie ma co prawda teoretycznych przeciwwskazań do odchlorowania tą
metodą cieczy węglowodorowych skażonych w większym stopniu, ale rodzi to
pewne problemy natury technologicznej. Proces jest prowadzony najczęściej w
obecności katalizatorów. Duże stężenie chlorowodoru w produktach może szybko
spowodować ich destrukcję. Ponadto wymagana byłaby rozbudowa w instalacjach
węzłów wymywania…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz