Analiza instrumentalna

note /search

Analiza elementarna węgla- opracowanie

  • Politechnika Wrocławska
  • Analiza instrumentalna
Pobrań: 133
Wyświetleń: 1435

Analiza elementarna węgla Substancja organiczna naturalnych paliw stałych zbudowana jest z kilku podstawowych pierwiastków chemicznych - węgla, wodoru, tlenu, azotu, siarki i fosforu, stanowiących podstawę życia organicznego na Zie...

Badania mikroskopowe materiałów - opracowanie

  • Politechnika Wrocławska
  • Analiza instrumentalna
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1267

Badania mikroskopowe materiałów węglowych Struktura i tekstura materiałów węglowych Materiały węglowe otrzymywane w procesie pirolizy/karbonizacji substancji organicznych w fazie skondensowanej, stałej lub ciekłej zbudowane są w przeważającej części z atomów węgla w stanie hybrydyzacji sp2. Kons...

Badania własności termoplastycznych paków- opracowanie

  • Politechnika Wrocławska
  • Analiza instrumentalna
Pobrań: 14
Wyświetleń: 833

BADANIA WŁASNOŚCI TERMOPLASTYCZNYCH PAKÓW Substancje pakowe Paki zaliczane są do kategorii substancji bitumicznych. Charakteryzują się barwą ciemnobrązową do czarnej, połyskiem i muszlowym przełamem. W temperaturze pokojowej są kruchym ciałem stałym, które po podgrzaniu staje się plastyczne, a pow...

Oznaczanie polichlorowanych difenyli- opracowanie

  • Politechnika Wrocławska
  • Analiza instrumentalna
Pobrań: 28
Wyświetleń: 889

OZNACZANIE POLICHLOROWANYCH DIFENYLI (PCB) Polichlorowane pochodne difenylu (PCB), wprowadzenie. Produkty techniczne zawierające polichlorowane difenyle i trifenyle były w minionych latach powszechnie stosowane jako ciecze elektroizolacyjne w kondensatorach i transformatorach, oleje do pomp próż...

Oznaczanie zawartości bioestrów w paliwach dieslowych- opracowanie

  • Politechnika Wrocławska
  • Analiza instrumentalna
Pobrań: 0
Wyświetleń: 1008

Oznaczanie zawartości bioestrów w paliwach dieslowych Estry kwasów tłuszczowych jako biopaliwo Prototypowa konstrukcja silnika wysokoprężnego Rudolfa Diesla, opracowana prawie sto lat temu, była zasilana olejem arachidowym. Diesel przewidywał, że silniki wysokoprężne mogą być zasilane różnymi ole...