Badania własności termoplastycznych paków- opracowanie

Nasza ocena:

5
Pobrań: 14
Wyświetleń: 826
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Badania własności termoplastycznych paków- opracowanie - strona 1 Badania własności termoplastycznych paków- opracowanie - strona 2 Badania własności termoplastycznych paków- opracowanie - strona 3

Fragment notatki:

BADANIA WŁASNOŚCI TERMOPLASTYCZNYCH PAKÓW
Substancje pakowe
Paki zaliczane są do kategorii substancji bitumicznych. Charakteryzują się barwą ciemnobrązową do czarnej, połyskiem i muszlowym przełamem. W temperaturze pokojowej są kruchym ciałem stałym, które po podgrzaniu staje się plastyczne, a powyżej temperatury mięknienia płynne. Pod względem chemicznym paki są wieloskładnikowymi mieszaninami związków organicznych, z przeważającym udziałem skondensowanych węglowodorów aromatycznych homo- i heterocyklicznych. Stanowią złożone układy koloidalne.
Naturalnym źródłem substancji pakowych w skali przemysłowej są procesy przeróbki ropy
naftowej i węgla. W zależności od pochodzenia można wyróżnić kilka rodzajów paków.
Tradycyjnie, pod pojęciem pak rozumiano pak węglowy koksowniczy otrzymywany jako
pozostałość w procesie destylacji wysokotemperaturowej smoły koksowniczej.
W latach 70 tych opracowano technologię i rozpoczęto przemysłową produkcję paków
naftowych. Jako surowiec wykorzystano wyselekcjonowane aromatyczne pozostałości z wtórnych
procesów przeróbki frakcji ropy naftowej - krakingu katalitycznego i pirolizy oleju gazowego, nafty i
ciężkich benzyn. Paki naftowe są produktami termicznej i termiczno-utleniającej obróbki oleju
popirolitycznego lub pozostałości po krakingu katalitycznym.
Produkt upłynniania węgla metodą ekstrakcji i bezpośredniego uwodornienia, po usunięciu
nieprzereagowanych składników, jest mieszaniną różnych węglowodorów - od lekkich, łatwo
destylujących po związki wielkocząsteczkowe. Oddzielając lekką frakcję metodą destylacji otrzymuje się stałą pozostałość - pak z ekstraktu węglowego lub pak z produktu uwodornienia węgla.
Szacuje się, że w pakach koksowniczych występuje ponad 10 000 związków o masach
cząsteczkowych od około 200 do ponad 2 500 daltonów. Do najważniejszych klas związków
występujących w tych pakach należą:
• policykliczne węglowodory aromatyczne
• alkilowane węglowodory aromatyczne
• policykliczne węglowodory aromatyczne z pierścieniami pięcioczłonowymi
• częściowo uwodornione policykliczne węglowodory aromatyczne
• oligoaryle i oligoaryle z mostkami metylenowymi
• heteropodstawione węglowodory aromatyczne z podstawnikami typu -NH2, -OH, =0,
Paki naftowe i paki z produktów upłynniani węgla stanowią równie skomplikowane układy i są
zbudowane z podobnego typu indywiduów chemicznych. Pochodzenie surowca, typ procesu, a w pewnym stopniu także warunki jego prowadzenia, wpływają w znaczącym stopniu na zawartość


(…)

…, w których w próbce nie zachodzą procesy związane z wydzielaniem lub pochłanianiem ciepła. W momencie zajścia reakcji lub przemiany fazowej linia podstawowa przechodzi w pik. Jest to część krzywej, w której odchyla się ona od linii podstawowej a następnie do niej wraca. Pik endotermiczny powstaje wówczas, gdy temperatura próbki badanej jest niższa od wzorcowej, zaś pik egzotermiczny powstaje wówczas, gdy temperatura…
… w wyniku jej całkowitego utlenienia. Kalorymetryczne oznaczenia termofizyczne dotyczą głównie doświadczalnego wyznaczania ciepła właściwego pod stałym ciśnieniem ( Cp = (dH/dT)p ) lub w stałej objętości ( Cv = (dU/dT)v), zmian Cv i Cp wraz z temperaturą, współczynników rozszerzalności termicznej i ściśliwości. Wyznaczane są entalpie różnorodnych przemian fazowych, w tym entalpia parowania, entalpia…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz