Określenie plastyczności masy anodowej - omówienie

Nasza ocena:

3
Wyświetleń: 735
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Określenie plastyczności masy anodowej - omówienie - strona 1 Określenie plastyczności masy anodowej - omówienie - strona 2 Określenie plastyczności masy anodowej - omówienie - strona 3

Fragment notatki:

Wydział Metali Nieżelaznych
Kierunek: Metalurgia
Rok: IV
Określenie plastyczności masy anodowej i punktu mięknienia paku
ŁOŚKO MONIKA
KLIMEK PIOTR
Wstęp teoretyczny.
Istnieją dwie metody określania plastyczności masy anodowej:
metoda zgniatanego walca, polegająca na określeniu procentowego obniżenia wysokości walca uformowanego z masy surowej obciążonego, w temperaturze 373 [K];
metoda określająca procentowe wydłużenie próbek ułożonych na równi pochyłej o nachyleniu 45o i umieszczeniu w suszarce o temperaturze 200 [oC] na dwie godziny.
Plastyczność masy powinna być tak dobrana, aby np. przy anodzie Söderberg'a samospiekającej, masa anodowa na powierzchni anody była płynna co pozwala na dobre wypełnienie otworów po sworzniach.
W charakterze materiału wiążącego w wyrobach anodowych i katodowych stosuje się pak. Pak jest pozostałością po destylacji smoły. Pak ma za zadanie wypełnić w wyrobach puste miejsca suchej podstawowej mieszanki ziarna koksowego, nadać jej plastyczność i spoistość przy prasowaniu, a po spieczeniu ziarna koksu wytworzonego z paku muszą związać i scementować cząstki materiałów podstawowych. Jedną z własności paku jest punkt mięknienia.
Cel ćwiczenia.
Zapoznanie z wyrobami węglowymi wykorzystywanymi w procesie elektrolizy Al2O3 i metodami badania ich własności.
Wykonanie ćwiczenia:
Plastyczność masy anodowej:
Umieścić na równi pochyłej próbki dwóch rodzajów masy anodowej i zmierzyć ich długość początkową l0. Umieścić próbki wraz z równią pochyłą w suszarce nagrzanej do temperatury 200 oC na okres 2 godzin. Po tym czasie wyjąć próbki z suszarki, schłodzić i zmierzyć ich długość l.
Punkt mięknienia paku:
Umieścić stalowe pierścienie wypełnione sprasowanym pakiem w otworach na metalowym statywie - podstawce. Obciążyć każdą próbkę paku stalowym stemplem. Napełnić zimną wodą łaźnię wodną. Wstawić statyw z umieszczonymi pierścieniami i termometrem do łaźni wodnej tak, aby próbki paku były całkowicie zanurzone wodą. Rozpocząć grzanie wody. Zanotować temperaturę mięknienia paku, której odpowiada temperatura całkowitego przebicia próbki przez stempel.


(…)

… stosowane do określania plastyczności masy anodowej zależy od punktu mięknienia. Dla masy anodowej o wyższym punkcie mięknienia stosuje się procentowe określenie wydłużenia podczas próby trwającej dwie godziny. Dla paku o niższej temperaturze mięknienia stosuje się próbę mięknienia w termostacie wodnym.
Plastyczność masy powinna być tak dobrana dla anod Söderberga z bocznym doprowadzeniem prądu…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz