Metalurgia metali lekkich i rzadkich

note /search

Kalcynacja wodorotlenku glinowego Al(OH)3 - omówienie

 • Politechnika Śląska
 • Metalurgia metali lekkich i rzadkich
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1540

Cel ćwiczenia: Zapoznanie z etapami kalcynacji (dehydratacji) wodorotlenku glinowego Al(OH)3, w celu otrzymania bezwodnego Al2O3 do procesu elektrolizy. Ćwiczenie jest kontynuacją otrzymywania tlenku glinowego metodą Grzymka. Wykonanie ćwicze...

Kalcynacja wodorotlenku glinowego - omówienie

 • Politechnika Śląska
 • Metalurgia metali lekkich i rzadkich
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1757

WSTĘP TEORETYCZNY: W procesie otrzymywania Al2O3, niezależnie od stosowanej metody (Bayer'a, Grzymka), następuje etap zwany kalcynacją wodorotlenku glinowego. Operacja ta polega na wypaleniu wodorotlenku glinowego Al(OH)3 w celu odwodnienia go. W wyniku kalcynacji otrzymuje się jako produkt końcow...

Metale lekkie i rzadki - omówienie

 • Politechnika Śląska
 • Metalurgia metali lekkich i rzadkich
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1211

TYTAN Temperatura topnienia i wrzenia tytanu: Temperatura topnienia - 1669oC Temperatura wrzenia - 3330oC Minerały: Największe znaczenie praktyczne spośród tlenków tytanu posiada dwutlenek tytanu TiO2. W przyrodzie występuje on w postaci trzech odmian krystalicznych noszących jako minerały naz...

Metale lekkie i rzadkie - omówienie

 • Politechnika Śląska
 • Metalurgia metali lekkich i rzadkich
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1050

Ćw 1. Otrzymywanie Se i Te z pyłów pochodzących z przerobu szlamów anodowych: Własności chemiczne, fizyczne, odmiany alotropowe Se i Te. Rudy, minerały, surowce wtórne i odpady. Zastosowanie Se i Te i ich związków. Przerób szlamów anodowych. Odzysk Se i Te z gazów i pyłów pochodzących z przerobu sz...

Metale lekkie i rzadkie - omówienie 3

 • Politechnika Śląska
 • Metalurgia metali lekkich i rzadkich
Pobrań: 14
Wyświetleń: 945

Ćw. Otrzymywanie tytanu metodą Krolla. Temperatura topnienia i wrzenia tytanu: temperatura topnienia - 1669oC temperatura wrzenia - 3330oC Minerały: Największe znaczenie praktyczne spośród tlenków tytanu posiada dwutlenek tytanu TiO2. W przyrodzie występuje on w postaci trzech odmian krystalic...

Molibdent - omówienie

 • Politechnika Śląska
 • Metalurgia metali lekkich i rzadkich
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1225

1. Wstęp teoretyczny Głównym minerałem molibdenu jest błyszcz molibdenowy, czyli molibdenit MoS2, występujący w wielu krajach, rzadko jednak w większych ilościach. Poza tym pewne znaczenie ma molibdenian ołowiawy, zwany wulfenitem PbMoO4, towarzyszący niekiedy rudom ołowianym. W celu otrzymania mo...

Określenie plastyczności masy anodowej - omówienie

 • Politechnika Śląska
 • Metalurgia metali lekkich i rzadkich
Pobrań: 0
Wyświetleń: 735

Wydział Metali Nieżelaznych Kierunek: Metalurgia Rok: IV Określenie plastyczności masy anodowej i punktu mięknienia paku ŁOŚKO MONIKA KLIMEK PIOTR Wstęp teoretyczny. Istnieją dwie metody określania plastyczności masy anodowej: metoda zgniatanego walca, polegająca na określeniu procentowego o...

Określenie plastyczności masy anodowej i punktu mięknienia - omówieni...

 • Politechnika Śląska
 • Metalurgia metali lekkich i rzadkich
Pobrań: 0
Wyświetleń: 728

Określenie plastyczności masy anodowej i punktu mięknienia paku. 1. Właściwości wyrobów węglowych stosowanych w elektrolizerach do otrzymywania Al. W przemyśle aluminiowym stosuje się elektrody węglowe. Anody są zawieszone nad wanną i częściowo zanurzone w elektrolicie. Katodą jest trzon wanny, na ...

Określenie plastyczności - omówienie

 • Politechnika Śląska
 • Metalurgia metali lekkich i rzadkich
Pobrań: 7
Wyświetleń: 413

WSTĘP TEORETYCZNY: Istnieją dwie metody określania plastyczności masy anodowej: metoda zgniatanego walca, polegająca na określeniu procentowego obniżenia wysokości walca uformowanego z masy surowej obciążonego, w temperaturze 373 [K]; metoda określająca procentowe wydłużenie próbek ułożonych na

Otrzymywanie tytanu metodą Krolla - omówienie

 • Politechnika Śląska
 • Metalurgia metali lekkich i rzadkich
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1589

Otrzymywanie tytanu metodą Krolla. Metalurgia rok 4 gr. 2 Joniec Marek Kotelon Paweł Białko Krzysztof Cel ćwiczenia: Celem ćwiczenia jest zapoznanie się z metodą otrzymywania gąbki tytanowej przez redukcję chlorku tytanu(IV), (TiCl4) metalicznym magnezem z zastosowaniem instalacji modelowej. ...