Metalurgia metali lekkich i rzadkich - strona 2

note /search

Polaryzacja anody węglowej w procesie elektrolizy - omówienie

  • Politechnika Śląska
  • Metalurgia metali lekkich i rzadkich
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1183

Polaryzacja anody węglowej w procesie elektrolizy Al2O3 Metalurgia rok 4 Joniec Marek Kotelon Paweł Białko Krzysztof Wstęp: W procesie elektrolizy tlenku glinowego anodę stanowi blok węglowy. W normalnych warunkach procesu elektrolizy nie stwierdza się obecności tlenu,w gazach anodowych.. Tlen ...

Pomiar przewodnictwa elektrycznego elektrolitów fluorkowych - omówieni...

  • Politechnika Śląska
  • Metalurgia metali lekkich i rzadkich
Pobrań: 7
Wyświetleń: 896

Pomiar przewodnictwa elektrycznego elektrolitów fluorkowych. Metalurgia rok 4 gr. 2 Joniec Marek Kotelon Paweł Białko Krzysztof Wstęp: Przewodność elektryczna elektrolitu ma szczególne znaczenie dla praktyki, lecz określenie tej własności stosuje się również przy badaniach własności soli, ich ...

Selen telur - omówienie

  • Politechnika Śląska
  • Metalurgia metali lekkich i rzadkich
Pobrań: 0
Wyświetleń: 525

Cel ćwiczenia. Celem ćwiczenia jest zapoznanie się z metodami otrzymywania selenu telluru z pyłów pochodzących z przerobu szlamów anodowych rafinacji miedzi, oraz z własnościami selenu, telluru i niektórych ich związków chemicznych. 2. Obliczenia i wykonanie ćwiczenia. Obliczenia stechiometrycznej...

Silikotermia - omówienie

  • Politechnika Śląska
  • Metalurgia metali lekkich i rzadkich
Pobrań: 105
Wyświetleń: 630

1. Wstęp. Jedną z metod otrzymywania magnezu jest redukcja tlenku magnezu za pomocą Si lub Si-Fe. Tego typu proces nazywa się silikotermią. Zaletą tej metody jest jej prostota zwłaszcza w procesie przygotowania wsadu oraz nieskomplikowane u...

Wolfram - omówienie

  • Politechnika Śląska
  • Metalurgia metali lekkich i rzadkich
Pobrań: 35
Wyświetleń: 588

WOLFRAM Własności fizykochemiczne. Wolfram w układzie okresowym zaliczany jest do rodziny dodatkowej 6B -chromowców ( chrom, molibden, wolfram ) Odkryty został w roku 1781 przez szwedzkiego chemika C.W.Shele, który działał kwasem mineralnym