Kalcynacja wodorotlenku glinowego Al(OH)3 - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1526
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Kalcynacja wodorotlenku glinowego Al(OH)3 - omówienie - strona 1 Kalcynacja wodorotlenku glinowego Al(OH)3 - omówienie - strona 2

Fragment notatki:

Cel ćwiczenia:
Zapoznanie z etapami kalcynacji (dehydratacji) wodorotlenku glinowego Al(OH)3, w celu otrzymania bezwodnego Al2O3 do procesu elektrolizy. Ćwiczenie jest kontynuacją otrzymywania tlenku glinowego metodą Grzymka.
Wykonanie ćwiczenia:
W ćwiczeniu wykorzystujemy otrzymany z metody Grzymka wodorotlenek Al(OH)3. Wodoro-tlenek powinien być wysuszony w temperaturze 105 [OC]. Odważone około 1 [g] wodorotlenku umieścić na szalce wagi torsyjnej. Opuścić wagę wraz z próbką do przestrzeni grzewczej pieca. Rozpocząć grzanie pieca i równoczesną rejestracje przez komputer zmian masy próbki i temperatury w czasie (temperatura próbki zmienia się z szybkością grzania pieca [OC/min]).
Al(OH)3 = Al2O3  3H2O → Al2O3  1H2O → γ-Al2O3 → -Al2O3 225 OC 520 OC 900 OC
Opracowanie wyników:
Wyznaczenie temperatury przemian:
Na wykresie ∆m=f(t) są widoczne 3 różne temperatury przemian.
Z przecięcia stycznych wyznaczyłem temperatury przemian.
75÷135°C
Średnia : Tprzemiany= (T1+T2)/2=137,5°C
240÷365°C
Średnia : Tprzemiany= (T1+T2)/2=302,5°C
575÷610°C
Średnia : Tprzemiany= (T1+T2)/2=592,5°C
Obliczam ilość usuniętej wody
Ilość usuniętej wody w każdym z zakresów temperatur obliczyliśmy w następujący sposób Zmiana masy dla poszczególnych zakresów temperatur:
m -masa próbki [g]
Obliczenie szybkości dehydrytacji wodorotlenku:
Szybkość dehydrytacji obliczyliśmy z zależności
Δt [s]
Δm [mg]
V [mg/min]
360
28
4,7
750
155


(…)

… atmosferycznego.
W temperaturze inwersji Dla reakcji można obliczyć według zależności gdzie: ni - współczynniki stechiometryczne produktów
nj - współczynniki stechiometryczne substratów
Temperaturę inwersji odczytuję z wykresu ∆G od temperatury i wynosi ona 150°C.
Wnioski:
W procesie kalcynacji następuje uwalnianie cząsteczek wody. Proces ten przebiega w poszczególnych etapach w określonych zakresach temperatur…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz