Biofizyka - strona 2

note /search

DNA-wykład

 • Uniwersytet Warszawski
 • Biofizyka
Pobrań: 182
Wyświetleń: 1148

Wykład VII RNA i DNA różnia się znacznie długością. DNA: dwuniciowe; 104 par zasad dla chloroplastów, 108 chromosom bakteryjny, 108 - 109 organizmy wyższe. RNA: 75-90 nukleotydów dla tRNA, 4000 dla rRNA Struktura globalna (III rzędowa) raczej ...

Efekt Overhausera-wykład

 • Uniwersytet Warszawski
 • Biofizyka
Pobrań: 0
Wyświetleń: 777

Biofizyka, wykład 5 Efekt Overhausera - magnetyczne oddziaływanie jądro-jądro przez przestrzeń (z wykluczeniem oddziaływań elektronowych) Rejestracja różnych parametrów NMR (slajd) - wiele parametrów składa się na pewne elementy strukturalne, które możemy odczytać z widma Wykonanie widma NMR wyma...

Biofizyka-egzamin

 • Uniwersytet Warszawski
 • Biofizyka
Pobrań: 42
Wyświetleń: 665

Metody określania struktury związku: NMR (polega na wzbudzaniu spinów jąder o niezerowym spinie, a następnie badaniu czasów relaksacji jąder (czasów powrotu do stanu podstawowego), mając czasy relaksacji i wykorzystując transformację Fouriera otrzymuje się widmo ukazujące badane atomy (może być wid...

Fizyka statyczna-opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Biofizyka
Pobrań: 14
Wyświetleń: 560

Biofizyka, wykład 2 Jeżeli znamy wszystkie współrzędne wszystkich atomów danej cząstki - znamy strukturę przestrzenną (konformację). Do znajomości konformacji musimy znać 3N liczb (jeżeli N to liczba atomów w cząsteczce). Duża cząsteczka może...

Genom człowieka-opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Biofizyka
Pobrań: 21
Wyświetleń: 644

Biofizyka, wykład 8 Genom człowieka - 6 Gpz (wtf?, czemu nie 3,3 Gb? czy 3,3 Gb to haploidalny zestaw?) da się ustalić sekwencję około 400 nukleotydowe, wiec genom człowieka trzebaby podzielić na 10 000 000 kawałków WGS - whole genome shotgun ...

Kwasy nukleinowe-opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Biofizyka
Pobrań: 91
Wyświetleń: 966

Wykład VI Kwasy nukleinowe - liniowe polimery Składa się z 2'-deoksyrybonukleotydów Purynowe A, G, pirymidynowe C, Zasada + cukier = nukleozydy (adenozyna, guanozyna, cytydyna, tymidyna Dołączamy fosforan w pozycji 5' - nukleotyd Kwas 2'-deoksyryboguanylowy Kwas 2'-deoksyryboadenylowy - cytydy...

Kwasy nukleinowe-opracowanie - Tripleksy, tertapleksy

 • Uniwersytet Warszawski
 • Biofizyka
Pobrań: 0
Wyświetleń: 616

KWASY NUKLEINOWE TRIPLEKSY, TERTAPLEKSY (KWADRUPLEKSY TRIPLEKSY mając w roztworze strukturę helisy DNA czy RNA albo strukturę mieszaną (1 nić DNA druga RNA - struktury istotne z punktu widzenia transkrypcji) mogą tworzyć się struktury tripleksu w przypadku kiedy mamy do czynienia z jedną nicią h...

NMR-opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Biofizyka
Pobrań: 49
Wyświetleń: 931

Biofizyka, wykład 6 NMR - określanie konformacji w roztworze krystalografia rentgenowska - określanie struktury w stanie krystalicznym; główna zaleta: metoda najlepsza dla białek, rozwiązano nią 80% struktur białkowych, daje się stosować d...

Oddziaływanie pola elektromagnetycznego z cząstkami-wykład

 • Uniwersytet Warszawski
 • Biofizyka
Pobrań: 14
Wyświetleń: 553

Wykład 4, Biofizyka Oddziaływania pola elektromagnetycznego z cząstkami - slajd λ=c/ν absorpcja 180—380 nm UV; 380—780 Vis rozpraszanie - slajd h ν = Em - En n - stan podstawowy; m - stan wzbudzony Magnetyczny rezonans jądrowy (NMR) - typowa technika adsorpcyjna, mierzy się przejście rezonanso...

Rentgenografia-wykład

 • Uniwersytet Warszawski
 • Biofizyka
Pobrań: 56
Wyświetleń: 728

Wykład V Rentgenografia Umożliwia badanie bardzo dużych cząsteczek i dużych kompleksów molekularnych. Pozwala wyznaczać strukturę z dokładnością atomową dla obiektów rzędu kilku milionów Daltonów. Np. tą techniką rozwiązano strukturę całego rybosomy bakteryjnego - olbrzymiego kompleksu funkcjonalne...