Ocena obciążeń działających na obudowę szybu-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 252
Wyświetleń: 1876
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Ocena obciążeń działających na obudowę szybu-opracowanie  - strona 1 Ocena obciążeń działających na obudowę szybu-opracowanie  - strona 2 Ocena obciążeń działających na obudowę szybu-opracowanie  - strona 3

Fragment notatki:

1. WPROWADZENIE
1.1 Temat projektu :
Ocena obciążeń działających na obudowę szybu i obudowę wyrobisk chodnikowych.
Cel projektu:
wyznaczenie obciążeń działających na obudowę szybu o średnicy 7 m, wyznaczenie obciążeń działających na wyrobisko korytarzowe znajdujące się na głębokości 1008 metrów oraz sporządzenie charakterystyki obciążeniowej górotworu w funkcji przemieszczeń konturu wyrobiska. Zakres opracowania :
warunki geologiczno-górnicze
pierwotny stan naprężeń wzdłuż profilu litologicznego
ocena obciążeń na obudowę szybu
analiza stanu naprężeń po wykonaniu wyrobiska korytarzowego
ustalenie modelu obliczeniowego
analiza metod określania ciśnienia górotworu określenie obciążeń metodą charakterystyk
określenie charakterystyki obciążeniowej górotworu w funkcji przemieszczeń konturu
wyrobiska wytyczne dla służb geotechnicznych
1.3 Zestawienie oznaczeń
parametry geotechniczne nadkładu, pierwotny stan naprężeń wzdłuż profilu litologicznego:
- ciężar objętościowy
sr - średni ciężar objętościowy
s - ciężar właściwy
w - ciężar objętościowy wody
Rcs - normowa wytrzymałość skały na ściskanie
Rrs - normowa wytrzymałość skały na rozciąganie
Es - normowy moduł sprężystości skały
s - współczynnik Poissona skały
f - współczynnik zwięzłości skały
s - pozorny kąt tarcia wewnętrznego skały
s - rzeczywisty kąt tarcia wewnętrznego skały ( normowy )
­r - obliczeniowy rzeczywisty kąt tarcia wewnętrznego skały
n - porowatość pz - ciśnienie pionowe w górotworze nienaruszonym
px - ciśnienie poziome w górotworze nienaruszonym
Hkr - głębokość krytyczna
h - grubość warstwy
hw - odległość od spągu warstwy wodonośnej od jej swobodnego
zwierciadła Hw - wysokość ciśnienia piezometrycznego w warstwie wodonośnej
kp - współczynnik koncentracji naprężeń w górotworze
- geostatyczny współczynnik parcia bocznego
a - współczynnik parcia aktywnego
p - współczynnik parcia pasywnego
analiza stanu naprężeń po wykonaniu wyrobiska korytarzowego, ustalenie modelu obliczeniowego, analiza metod określania ciśnienia górotworu (hipotezy Cymbarewicza, Sałustowicza), określenie obciążeń metodą charakterystyk, określenie charakterystyki obciążeniowej górotworu w funkcji przemieszczeń konturu wyrobiska:


(…)

… wyrobiska można zapisać , że :
Odkształcenie sprężyste na krawędzi wyrobiska wynosi
Korzystając z tej zależności można już przedstawić ciśnienie deformacyjne Pa w funkcji przemieszczeń
gdzie przemieszczenie konturu wyrobiska us <= uw <= ug
Przemieszczenie graniczne konturu wyrobiska wynosi
Ponieważ rozwiązujemy tzw. tarczę nieważką należy uwzględnić ciężar skał stropowych, które mogą się oderwać…
…-plastycznym Różnica między pierwotnym stanem naprężeń a wtórnym, na granicy strefy plastycznej i sprężystej wynosi : Przemieszczenie radialne strefy plastycznej wynosi więc
Dla osiowo-symetrycznego układu obciążeń i odkształceń wokół wyrobiska można zapisać , że :
Odkształcenie sprężyste na krawędzi wyrobiska wynosi
Korzystając z tej zależności można już przedstawić ciśnienie deformacyjne Pa w funkcji…
… plastycznej:
odkształcenie sprężyste konturu wyrobiska: odkształcenie graniczne konturu wyrobiska:
us < uopt < ug 0,008 < uopt < 0,029
graniczny zasięg strefy plastycznej ODDZIAŁYWANIE DEFORMACYJNE GÓROTWORU.
Pg=5,23 MPa
ug=0,029 m=uw us=0,008 m
=2,346
Rcr=10,19 MPa
Powyższe wartości zostały obliczone w punkcie 7.1.
MPa
6.5.oddziaływanie statyczne dla Ug.
rw=2,75 m
γs=0,025 MN/m3
Te wartości także zostały…
… sprężysto - plastyczny model ośrodka.
6.OKREŚLENIE OBCIĄŻEŃ DZIAŁAJĄCYCH NA OBUDOWĘ WYROBISK POSADOWIONYCH PONIŻEJ GŁĘBOKOŚCI KRYTYCZNEJ.
MODEL GÓROTWORU (OPIS I CHARAKTERYSTYKA WYTRZYMAŁOŚCIOWA).
Model sprężysto-plastyczny:
Odnosi się do skał, które po przekroczeniu granicy plastyczności spowodowanym naprężeniami ściskającymi, zdolne są do odkształceń trwałych bez pęknięć. Wówczas w pobliżu wyrobiska…
… uopt. Inne założenia minimalny nacisk górotworu na obudowę określają dla przemieszczenia granicznego ug (wówczas gdy ciśnienie deformacyjne Pa=0). Na obudowę oddziaływuje wtedy wyłącznie ciśnienie statyczne q. Na poglądowej charakterystyce obciążeniowej górotworu różnica pomiędzy uopt i ug wydaje się znaczna, podobnie jak między odpowiadającymi im obciążeniami. W rzeczywistości jednak różnice…
… oddziaływuje wtedy wyłącznie ciśnienie statyczne q. Na poglądowej charakterystyce obciążeniowej górotworu różnica pomiędzy uopt i ug wydaje się znaczna, podobnie jak między odpowiadającymi im obciążeniami. W rzeczywistości jednak różnice te są pomijalnie małe.
Wygodniejsza i prostsza z matematycznego punktu widzenia jest postać rozwiązania preferowana przez normy państw zachodnich. Aby to udowodnić przytoczę…
… komorowskie) oraz westwalu (warstwy komorowskie oraz lubelskie). Utwory karbońskie są przykryte przez pokłady jury i kredy zbudowane z piaskowców , wapieni i dolomitów . Trzeciorzęd i czwartorzęd to przede wszystkim piaski , żwiry i gliny (do 50 m) .
Właściwą część profilu warstw komorowskich stanowią osady mułowcowo - iłowcowe z wkładkami węgla i piaskowców . Warstwy lubelskie występują na ogromnym obszarze…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz