Paleniska rusztowe-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 567
Wyświetleń: 3353
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Paleniska rusztowe-opracowanie - strona 1 Paleniska rusztowe-opracowanie - strona 2 Paleniska rusztowe-opracowanie - strona 3

Fragment notatki:

PALENISKA RUSZTOWE
Paleniska rusztowe doprowadzają w sposób ciągły i płynny paliwa na ruszt stosownie do obciążenia kotła, doprowadzają powietrze w ilości niezbędnej do całkowitego spalenia paliwa oraz zapewniają odpowiednią temperaturę.
Pozwalają na spalanie biomas z dużą zawartością wilgoci i dużą zawartością popiołu. Można spalać mieszaniny różnych paliw drzewnych, ale obecne technologie nie pozwalają na spalanie mieszanin drzewnych ze słomą lub sianem, z powodu ich różnych zachowań podczas spalania.
Główne podzespoły rusztu to: kosz węglowy wykonany jako konstrukcja spawana , szkielet kosza wzmacniany jest grubymi blachami i użebrowaniem, wewnątrz kosza znajduje się warstwownica oraz zasuwa łukowa do odcinania dopływu na pokład rusztowy.
Rodzaje paleniska i rusztu oraz sposób spalania zależą od rodzaju paliwa, tj. wartości opałowej, sortymentu, ilości części mineralnej, wilgotności oraz od temperatury spiekania, mięknięcia i topliwości popiołu [1,2].
TYPY PALENISK RUSZTOWYCH
Paleniska ręczne z poziomym rusztem płaskim
Ruszt płaski jest rozpowszechniony w kotłach pionowych, płomienicowych, płomienicowo - płomieniówkowych oraz małych wodnorurkowych kotłach. Podkład rusztowy tworzą rusztowiny proste. Między rusztowinami wolny prześwit wynosi 0,2 - 0,5 powierzchni rusztu. Zaletami tego rusztu są: dogodność w obsłudze oraz stosunkowo niska cena, natomiast wadą tego paleniska jest trudne do zapewnienia równomierne rozprowadzenie paliwa na ruszcie oraz ręczne wygarnianie popiołu, wymagające przerywania procesu [2,3]. Palenisko ręczne z rusztem płaskim [3]
Palenisko z rusztem pochyłym
Ruszty pochyłe nadają się do stosowania przy spalaniu paliw o dużej wilgotności jak muły, węgiel brunatny, torf. Spalanie węgla przebiega w trzech fazach. Paliwo nagrzewa się i odparowuje zawarta w nim wilgoć kosztem ciepła spalin i promieniujących ścianek obmurza. Następnie węgiel odgazowuje i w końcowej fazie spala się koks.
Ruszt pochyły nadaje się do spalania grubszych sortymentów węgla. Przy spalaniu miału będą występowały bardzo duże straty przesypu. Pochylenie rusztu dobiera się odpowiednio do kąta zsypu paliwa, zależnego od rodzaju paliwa, wilgotności oraz granulacji [3].
Palenisko z rusztem pochyłym [3]
Palenisko z rusztem schodkowym
Ruszt schodkowy składa się z rusztowin w postaci płytek poziomych, umieszczonych na nadlewach belek rusztowych, zabudowanych pochyło w palenisku. Na końcu rusztu jest umieszczony płaski ruszt dopalający. Przednia część tego rusztu ma większą pochyłość od kąta zsypu węgla. Pierwsza i druga część rusztu nachylona jest pod kątem równym kątowi zsypu paliwa. Na końcu rusztu schodkowego jest umieszczony ruszt dopalający.


(…)

… na ruszcie jest podobny do spalania na ruszcie płaskim. Świeże paliwo spada na palącą się warstwę żaru, co ułatwia zapłon paliwa. W palenisku można spalać różne rodzaje biomas. Rusztowiny chłodzone powietrzem są odpowiednie dla spalania zawilgoconych odpadów drzewnych, natomiast do spalana biopaliw wysuszonych i z niską temperaturą spiekania popiołu zaleca się układy z rusztowinami chłodzonymi wodą [2,3…
… przednie ułatwia zapłon, tylne zaś dopalanie koksu. W przypadku trudniejszego spalania się węgli należy dawać dłuższe ruszty, wskutek tego zmniejsza się szerokość komory, a rośnie jej długość. Granicznym przypadkiem jest spalanie antracytu, kiedy tylne sklepienie powinno pokrywać co najmniej połowę rusztu (rys. c). Długość rusztu w kotle o wydajności 32 t/h przekracza 7,2 m.
Komory paleniskowe dla rusztów…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz