Zagadnienia-konstrukcje: kotły i turbiny

Nasza ocena:

3
Pobrań: 721
Wyświetleń: 3752
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Zagadnienia-konstrukcje: kotły i turbiny - strona 1

Fragment notatki:

ZAKRES EGZAMINU DYPLOMOWEGO dla kierunku studiów ENERGETYKA
studia I stopnia inżynierskie
specjalność energetyka cieplna i jądrowa
Zagadnienia konstrukcyjno-technologiczne
(zakres Mechaniki Płynów)
Kotły rusztowe (wodne i parowe) w energetyce komunalnej i przemysłowej
Producenci kotłów przyjęli następujące oznaczenia kotłów parowych i wodnych:
O - kocioł parowy z ekranowaną opromieniowaną komorą paleniskową, z obiegiem naturalnym
OR - z paleniskiem rusztowym
OP - pyłowy opalany węglem kamiennym
OB - pyłowy opalany węglem brunatnym
OO - opalany olejem
OG - opalany gazem
OFz - z cyrkulacyjnym złożem fluidalnym
AP - kocioł z ekranowaną komorą paleniskową z obiegiem wymuszonym, pyłowy, opalany węglem kamiennym
B - kocioł przepływowy
BP - pyłowy opalany węglem kamiennym
BB - pyłowy opalany węglem brunatnym
Kotły przewidziane dla dwóch rodzajów paliw mogą mieć oznaczenia 3 literowe np:
OPG - pyłowo - gazowy,
OPO - pyłowo - olejowy,
Dla kotłów spalających inne rodzaje paliw przyjęto oznaczenia:
CU - kocioł spalający siarkę,
ŁS kocioł spalający ługi.
W - kocioł wodny,
WR - z paleniskiem rusztowym,
WP - z paleniskiem pyłowym,
WO - opalany olejem,
WG - opalany gazem.
Kotły dwupaliwowe wodne mają oznaczenia 3 literowe np.: WPG - kocioł wodny pyłowo - gazowy.
Kotłownie większości zakładów przemysłowych, ciepłowni miejskich i lokalnych są z reguły wyposażone w kotły parowe lub wodne rusztowe opalane węglem kamiennym o wartości opałowej 19000 - 25000 kJ/kg. Typowe kotły parowe stosowane w kraju to kotły OR, OKR, OSR, kotły Babcocka Steimulera i inne na parę nasyconą lub przegrzaną o wydajności do 64 Mg/h (2, 2.5, 5, 10, 16, 20, 25, 32, 50, 64 Mg/h). Kotły wodne to typoszereg WR 1.25, WR 2.5, WR 5, WR 10, WR 25, WR 46 o mocy cieplnej do 55 MW. Kotły te są wyposażone w tradycyjne palenisko warstwowe z mechanicznym rusztem łuskowym.
kotły typu WR:
Kotły typu WR to kotły Wodne Rusztowe. Kotły te opalane są miałem węgla kamiennego i są przeznaczone do wytwarzania gorącej wody dla celów grzewczych. Kocioł WR jest dwuciągowym kotłem. Spaliny płynące z komory paleniskowej zmieniają pod stropem kierunek i płyną ku dołowi; w tylnej ścianie znajduje się stalowy czopuch. W komorze paleniskowej paliwo zalega na ruszcie w postaci warstwy, a proces spalania zachodzi na całej długości rusztu.

(…)

… naturalną ochronę przed promieniowaniem cieplnym z komory spalania. Zbyt wysokie obciążenie kotła, zbyt niski strumień objętości podawanego powietrza, oraz zbyt mała warstwa paliwa mogą doprowadzić do przepalenia rusztu!
Część ciśnieniową stanowią rury o średnicy 31,8 x 2,9 w gatunku K10I. Rury te stanowiące system powierzchni ogrzewalnej wypełnia woda, podczas gdy spaliny omywają je od zewnątrz…
…), do którego doprowadzana jest część pary ze zbiorczego kolektora pary.
Opory hydrauliczne na dopływie do kotła wynoszą od 0,1 do 0,25 bar. Opory przepływu spalin wynoszą od 550 do 700 Pa. Opory są zależne od strumienia objętości odpowiednio dopływającej wody i odpływających spalin. W komorze spalania panuje podciśnienie wielkości ok. 130 Pa.
Podstawowe parametry kotłów ERm
Powierzchnia ogrzewalna (płomienice + płomieniówki) 303,3 Pojemność całkowita 26,87 budowa kotła ERm
kotły typu OR:
Kotły parowe dużej wydajności - podział kotłów ze względu na konstrukcję komory paleniskowej i parametry pracy
podział ze względu na OBIEG WODY:
-1- pompa wody zasilającej; 2- podgrzewacz wody; 3- walczak; 4 - rury opadowe; 5 - rury wznoszące; 6 - przegrzewacz pary; 7 - pompa wspomagająca; 8 - pompa przewałowa; 9 - wodooddzielacz…
… wyciągowego (zbyt duża wydajność w stosunku do wydajności powietrza nadmuchowego powoduje, że do komory spalania dostaje się powietrze poprzez nieszczelności w obmurzu co przy zbyt dużej ilości tego powietrza może sprzyjać korozji pow. ogrzewalnej kotła).
Dla zabezpieczenia kanałów spalin przed roszeniem na wylocie należy utrzymać minimalną temperaturę spalin nie niższą niż 130°C. Uzyskuje się to za pomocą…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz