urządzenia kotłowe - opracowanie zagadnień

Nasza ocena:

3
Pobrań: 490
Wyświetleń: 2247
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
urządzenia kotłowe - opracowanie zagadnień - strona 1 urządzenia kotłowe - opracowanie zagadnień - strona 2 urządzenia kotłowe - opracowanie zagadnień - strona 3

Fragment notatki:

Opracowanie zagadnień
WYKŁAD: Urządzenia kotłowe
1. Co to jest kocioł i do czego służy?
Kotłem nazywamy urządzenie służące do przemiany energii chemicznej, zawartej w
paliwie, do energii cieplnej transportowanej dalej przez czynnik roboczy (gorąca woda,
para wodna sucha oraz przegrzana, olej). Kocioł złożony jest z paleniska oraz
wymienników ciepła. W palenisku następuje spalanie paliwa, z czego uzyskujemy energię
cieplną, która jest pobierana od płomienia i spalin przez wymienniki ciepła. Zawarta w
czynniku nośnym energia cieplna jest wykorzystywana do napędu turbin parowych (para
przegrzana), parowych maszyn tłokowych (para nasycona sucha lub przegrzana) lub
bezpośrednio w procesach technologicznych. Po wykorzystaniu energii cieplnej czynnik
jest zawracany z powrotem do kotła (układ zamknięty) lub tracony (układ otwarty).
Różnica pomiędzy kotłem, a piecem ? Piec przekazuje energię cieplną bezpośrednio z
powierzchni ogrzewalnej (np. płyty, ścianki pieca) do otoczenia. W kotłach energia
cieplna jest zawsze przekazywana poprzez czynnik pośredniczący (np. wodę), który
umożliwia transport na większą odległość (np. kocioł może być zainstalowany w innym
miejscu niż pomieszczenie ogrzewane).
Jeszcze jedna dygresja: Nie ma czegoś takiego jak piec centralnego ogrzewania !
2. Różnice w budowie pomiędzy kotłem wodnym i parowym
Kocioł parowy tym się różni od kotła wodnego, że ma dwie przestrzenie: wodną i parową,
rozdzielone wspólnym lustrem wody. Od wielkości powierzchni rozdziału faz zależy
wydajność parowa kotła, na którą podstawowy wpływ wywiera ciśnienie panujące w kotle —
z reguły ciśnienie nasycenia —ps. W skład kotła parowego wchodzą następujące główne
elementy:
- Parownik, zbudowany w postaci jednego lub kilku cylindrycznych naczyń stalowych,
zwanych walczakami, albo z układu rur.
- Palenisko.Z paleniskiem związane są: urządzenie zasilające je paliwem; ruszt, na którym
leży spalane paliwo stałe; palniki do spalania paliwa ciekłego, guzowego lub pyłowego;
urządzenie doprowadzające powietrze potrzebne do spalania: komora paleniskowa;
wewnątrz której następuje spalanie części lotnych oraz paliw ciekłych, gazowych i pyłowych;
urządzenie do usuwania popiołu i żużla; urządzenie do obsługi i czyszczenia paleniska;
obmurze tworzące obudowę paleniska kotła i kanałów spalinowych; izolacja cieplna.
- Przegrzewacze pary i podgrzewacze wody .
W urządzenia kotłowego wchodzą również inne urządzenia pomocnicze potrzebne do pracy
1
kotła, jak urządzenie do wytwarzania ciągu, do zasilania kotła wodą i paliwem, do usuwania
popiołu i żużla, do oczyszczania wody zasilającej i spalin, osprzęt, armatura, aparatura
kontrolno-pomiarowa : automatyka.
3. Rola i zadanie kotła w energetyce przemysłowej i zawodowej
Podstawową częścią każdej siłowni parowej jest urządzenie kotłowe, zwykle nazywane
wprost kotłem parowym. Kocioł parowy jest to naczynie ciśnieniowe, którego zadaniem jest
wytwarzanie pary wodnej o ciśnieniu wyższym od atmosferycznego. Para ta jest użytkowana
na

(…)


Proces spalania pyłu w palenisku kotła powinien przebiegać efektywnie ( spalanie całkowite i
zupełne), bez pulsacji , z możliwie mała emisją zanieczyszczeń gazowych. Do kotła należy
doprowadzić pył węglowy o gwarantowanej wartości opałowej i właściwym przemiale i wilgotności..
Należy zapewnić intensywne wstępne mieszanie pyłu węglowego z niewielką ilością powietrza, długi
okres przebywania w pierwotnej części płomienia charakteryzującej się małą zawartością tlenu i
wysoką temperaturą oraz optymalny nadmiar powietrza doprowadzonego do komory paleniskowej
z właściwym podziałem na powietrze pierwotne, wtórne i do dysz OFA. Technologia niskoemisyjnego
spalania wymaga precyzyjnego dozowania powietrza wzdłuż drogi spalania pyłu węglowego w taki
sposób, aby nadmiar powietrza w palenisku na wysokości palników…
… pyłowe stosuje się do kotłów o średnich i dużych mocach cieplnych (od ok. 50 do ponad
2000 MWt)
7
Ważne parametry to :
- drobność przemiału węgla
- wilgotność pyłu
Węgiel w postaci pyłu uzyskuje się młynach ( różnej konstrukcji , konstrukcja ta zależy od rodzaju
mielonego węgla oraz podatności przemiałowej wyrażanej najczęściej w postaci Hardgrove’a)
Jakość pyłu węglowego otrzymanego z młynów…
… prędkości przepływu złoża w komorze INTREX zapewniają, że nie ma obawy
wystąpienia erozji rur wymiennika.
• Temperatura pary na wyjściu z wymiennika może być regulowana poprzez zmiany
prędkości fluidyzacji, z dobrą dynamiką procesu.
Przegrzewacz typu INTREX posiada więcej cech, które w pełni można wykorzystać przy
spalaniu paliw o wysokich zawartościach chlorków i fluorków, gdyż INTREX eliminuje
możliwość…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz