Maszynoznawstwo - referat

Nasza ocena:

3
Pobrań: 441
Wyświetleń: 2842
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Maszynoznawstwo - referat - strona 1 Maszynoznawstwo - referat - strona 2 Maszynoznawstwo - referat - strona 3

Fragment notatki:Klasyfikacja kotłów

Pod względem ciśnienia pary możemy podzielić .kotły na cztery rodzaje:
kotły niskoprężne - do 15 at nadciśnienia;
kotły średnio prężne - do 40 at nadciśnienia;
kotły wysokoprężne - do 150 at nadciśnienia;
kotły na najwyższe ciśnienia - ponad 150 at nadciśnienia.

Ze względu na przeznaczenie rozróżniamy następujące trzy grupy kotłów parowych:
kotły ogrzewnicze - o wydajności do 2 t/h, wytwarzające parę nasyconą o ciśnieniu do 300 kPa,
kotły przemysłowo-ogrzewnicze - o wydajności do 10 t/h wytwarzające parę nasyconą lub lekko przegrzaną o ciśnieniu nie przekraczającym 1,5 MPa, używaną w przemyśle do celów technologicznych i ogrzewczych,
kotły energetyczne - tj. kotły średnio i wysokoprężne, o dużej wydajności (ponad 10 t/h), wytwarzające parę wysoko przegrzaną, o ciśnieniu ponad 1,5 MPa, do napędu silników parowych, głównie w elektrowniach cieplnych.

Przegrzewacze pary. Zadaniem przegrzewacza pary jest osuszenie pary mokrej nasyconej wychodzącej z kotła i następnie jej przegrzanie. Ciepło potrzebne do izobarycznego osuszania
i przegrzania pary w przegrzewaczu uzyskuje się dzięki ciepłu spalin omywających z zewnątrz przegrzewacz. Ich temperatura sięga 450-1000°C.
Podgrzewacz składa się z rur wygiętych w kształcie wężownicy lub spirali, włączonych końcami do wlotowych i wylotowych komór zbiorczych. W celu utrzymania możliwie stałej temperatury pary przegrzanej, co jest konieczne do prawidłowej współpracy kotła z odbiornikami pary, stosuje się kilka sposobów regulacji (klapy, zasuwy, wtryskiwanie rozpylonej chłodnej wody (skroplin) do strumienia pary przegrzanej).

Podgrzewacze wody. Zadaniem podgrzewacza wody jest jak największe wykorzystanie ciepła spalin opuszczających kanały spalinowe kotła, a w rezultacie zwiększenie sprawności kotła.

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Wydział Zarządzania
Kierunek: Zarządzanie i Inżynieria produkcji
MASZYNOZNAWSTWO
KOTŁY PAROWE
Paliwa i spalanie, klasyfikacja kotłów parowych, parametry kotłów(wydajność, sprawność energetyczna), instalacja kotła, budowa i działanie
SPIS TREŚCI
Wprowadzenie 3
Klasyfikacja kotłów 3
Budowa i działanie 4
Podstawowe parametry techniczne 5
Paliwa 6
Paliwa stałe 7
Paliwa ciekłe 8
Paliwa gazowe 8
Paliwa odpadowe 9
Spalanie 9
Współczynnik nadmiaru powietrza 10
Paleniska kotłów parowych 11
Parametry techniczne palenisk 11
Paleniska warstwowe 12
Paleniska komorowe 12
Paleniska fluidalne 13
Instalacja 13
Bibliografia 16
1. Wprowadzenie
Kotłami parowymi są naczynia ciśnieniowe, których zadaniem jest wytwarzanie z wody, jako cieczy energetycznej, pary o ciśnieniu wyższym od atmosferycznego, przeznaczonej do użytkowania wewnątrz lub zewnątrz naczynia[1] Para ta jest użytkowana na zewnątrz kotła jako czynnik roboczy w turbinach parowych lub jako czynnik grzewczy w wielu procesach technologicznych (np. w przemyśle chemicznym, włókienniczym, spożywczym, papierniczym) i w gospodarce komunalnej (ogrzewanie pomieszczeń). Ciepło potrzebne do wytwarzania pary w kotle otrzymuje się w procesie spalania paliwa w palenisku. Gorące gazy spalinowe unoszą ciepło z paleniska i płyną wzdłuż tzw. powierzchni ogrzewalnej kotła, której oddają ciepło ogrzewając wodę i powodując jej parowanie. Otrzymana w tej sposób para nasycona zwykle jest następnie przegrzewana.
Wytworzenie pary w kotle składa się więc z trzej głównych procesów: ze spalania paliwa, wymiany ciepła oraz parowania wody i przegrzewania pary. Kocioł jest stale zasila

(…)

…/kg,
B - zużycie paliwa wciągu godziny, w kg/h,
Wd - wartość opałowa paliwa, w kJ/kg.
Sprawność kotłów parowych zawiera się szerokich granicach zależnie od konstrukcji, staranności wykonania i obsługi kotła oraz od jego obciążenia i wynosi 0,50 ÷ 0,70 w małych i prymitywnych urządzeniach kotłowych, 0,70 ÷ 0,85 w urządzeniach większych z paleniskiem mechanicznym oraz 0,85 ÷ 0,94 w urządzenia dużych.[3…
…, węglem brunatnym, torfem, oraz odpadkami z produkcji przemysłowej jak trociny, bagassa z trzciny cukrowej, muł, przerosty, śmiecie w wielkich miastach. Wartość opałowa zależy głównie od zawartości czystego węgla C, wilgoci i popiołu. Im więcej wilgoci i popiołu zawiera paliwo, tym mniejsza jest jego wartość opałowa. Tabela 5.1.1 przedstawia cechy charakterystyczne paliw stałych.
Tab.5.1.1 Cechy…
…. Cechami charakterystycznymi olejów opałowych są: ciężar właściwy, zawartość wody (0 - 3%), temperatura zapłonu, lepkość, temperatura tężenia, zawartość koksu, zawartość siarki, tlenków wanadu (V2O5) w popiele, mechaniczne zanieczyszczenia, ilość i skład popiołu, analiza chemiczna paliwa. Rozróżniamy oleje opałowe: O niedużej lepkości - nafta i destylat oleju gazowego, oleje o niskim stopniu lepkości…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz