Maszynoznawstwo

note /search

Maszyny kolokwium egzamin

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Maszynoznawstwo
Pobrań: 182
Wyświetleń: 3941

Zawiera pojęcia takie jak: równanie układu belkowego, równanie układu przestrzennego, moment bezwładności, model tarcia technicznie suchego, czop szyjkowy , sprzęgło podatne skrętnie, wirówka normalna i ultrawirówka... Oto świeżutkie pytania z c...

Maszynoznawstwo wprowadzenie

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Maszynoznawstwo
Pobrań: 567
Wyświetleń: 7854

...Maszynoznawstwo- dziedzina wiedzy obejmuje budowę zasady działania i eksploatację maszyn i urządzeń. Maszyny i urządzenia- narzędzia umożliwiające realizację zamierzonych działań ludzkich oraz pozwalające zwiększyć wydajność pracy ludzkiej. Maszyna- to takie narzędzie, w którym występuj...

Prostowody przybliżone

 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Maszynoznawstwo
Pobrań: 826
Wyświetleń: 5677

Sprawozdanie z laboratorium (maszynoznawstwo, mechanika, mechanika i budowa maszyn), którego tematem są prostowody przybliżone. Sprawozdanie ma 4 strony, format doc. Sprawozdanie z laborek zawiera: wprowadzenie teoretyczne, tabele, obliczenia, wykres. W jego treści pojawiają się takie pojęcia jak: p...

Kotły parowe 2

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Maszynoznawstwo
Pobrań: 175
Wyświetleń: 1743

Kotłami parowymi są naczynia ciśnieniowe, których zadaniem jest wytwarzanie z wody, jako cieczy energetycznej, pary o ciśnieniu wyższym od atmosferycznego, przeznaczonej do użytkowania wewnątrz lub zewnątrz naczynia. Wydajnością kotła nazywamy ilości pary wytworzonej w ciągu jednej godziny. W...

Maszynoznawstwo - referat

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Maszynoznawstwo
Pobrań: 441
Wyświetleń: 2856

Klasyfikacja kotłów Pod względem ciśnienia pary możemy podzielić .kotły na cztery rodzaje: kotły niskoprężne - do 15 at nadciśnienia; kotły średnio prężne - do 40 at nadciśnienia; kotły wysokoprężne - do 150 at nadciśnienia; kotły na najwyższe ciśnienia - ponad 150 at nadciśnienia. Z...

Maszynoznawstwo - referaty

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Maszynoznawstwo
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1967

Wymiana ciepła jest zjawiskiem wymiany energii wewnętrznej między ciałami, związanym z różnicą temperatur tych ciał. Cząsteczki ciała o wyższej temperaturze oddają część energii wewnętrznej cząsteczkom ciała mającego mniejszą temperaturę.

Co to jest maszyna - podział maszyn - omówienie

 • Politechnika Wrocławska
 • Maszynoznawstwo
Pobrań: 1638
Wyświetleń: 4459

Maszyna to urządzenie techniczne zawierające mechanizm lub zespół mechanizmów we wspólnym kadłubie służące do wykonania określonej pracy mechanicznej lub przetwarzania energii silnik - maszyna wytwarzająca energie Maszyna robocza - maszyna pobierająca

Kotły i silniki parowe - omówienie

 • Politechnika Wrocławska
 • Maszynoznawstwo
Pobrań: 805
Wyświetleń: 1561

Kotły i silniki parowe Kocioł parowy to naczynie zamknięte, w którym pod działaniem energii cieplnej woda przechodzi w parę o ciśnieniu wyższym od atmosferycznego, a para ta jest użytkowana na zewnątrz kotła. Występuje tutaj zamiana energii ...

Pompy - omówienie

 • Politechnika Wrocławska
 • Maszynoznawstwo
Pobrań: 728
Wyświetleń: 3017

Pompą nazywamy maszynę roboczą, która kosztem energii silnika napędowego przenosi ciecz z poziomu niższego na wyższy. Działanie pompy opiera się na wytworzeniu różnicy ciśnień miedzy przestrzeniami ssajacymi i tłoczącymi pompy za pomocą ruchomego elementu pompy Podział pomp - objętościowe ^tłokow...

Rodzaje i zasada działania silników - omówienie

 • Politechnika Wrocławska
 • Maszynoznawstwo
Pobrań: 574
Wyświetleń: 1890

1. Maszyna a silnik; istota funkcjonowania silnika, kryteria podziału silników. Maszyna jest to urządzenie, posiadające ruchome części, które pozwalają na jednej formy energii na drugą. Silnik zamienia energię pierwotną na pracę mechaniczną. Silniki dzielimy na: a) ze względu na rodzaj przetwarzan...