Maszynoznawstwo wprowadzenie

Nasza ocena:

5
Pobrań: 560
Wyświetleń: 7763
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Maszynoznawstwo wprowadzenie - strona 1 Maszynoznawstwo wprowadzenie - strona 2 Maszynoznawstwo wprowadzenie - strona 3

Fragment notatki:
...Maszynoznawstwo- dziedzina wiedzy obejmuje budowę zasady działania i eksploatację maszyn i urządzeń.
Maszyny i urządzenia- narzędzia umożliwiające realizację zamierzonych działań ludzkich oraz pozwalające zwiększyć wydajność pracy ludzkiej.
Maszyna- to takie narzędzie, w którym występują mechanizmy zmieniające parametry ruchu.
Maszyna- wytworzony przez człowieka układ materialny wykonujący pracę użyteczną dzięki energii doprowadzonej z zewnątrz tego układy (PKM).
Maszyna- to urządzenie stanowiące układy połączonych ze sobą ciał o ściśle określonym ruchem.
Ewolucja od prostych mechanizmów:
-dźwignia
-koło
-równia pochyła
-klin
-śruba
Zakres maszynoznawstwa
Zakres- nauki podstawowe i stosowane (mechanika, hydromechanika, teoria mechanizmów, wytrzymałość, wytrzymałość materiałów, termodynamika elektryczna...


29.09
Maszynoznawstwo wprowadzenie
Maszynoznawstwo- dziedzina wiedzy obejmuje budowę zasady działania i eksploatację maszyn i urządzeń.
Maszyny i urządzenia- narzędzia umożliwiające realizację zamierzonych działań ludzkich oraz pozwalające zwiększyć wydajność pracy ludzkiej.
Maszyna- to takie narzędzie, w którym występują mechanizmy zmieniające parametry ruchu.
Maszyna- wytworzony przez człowieka układ materialny wykonujący pracę użyteczną dzięki energii doprowadzonej z zewnątrz tego układy (PKM).
Maszyna- to urządzenie stanowiące układy połączonych ze sobą ciał o ściśle określonym ruchem.
Ewolucja od prostych mechanizmów:
-dźwignia
-koło
-równia pochyła
-klin
-śruba
Zakres maszynoznawstwa
Zakres- nauki podstawowe i stosowane (mechanika, hydromechanika, teoria mechanizmów, wytrzymałość, wytrzymałość materiałów, termodynamika elektryczna.
Podział:
-maszynoznawstwo ogólne
-specjalistyczna (hutnicze, górnicze, chemiczne itd.)
Klasyfikacja maszyn- aspekt energetyczny:
Silnik- pobierają energie ze źródła zewnętrznego i przetwarzają na energię mechaniczną
Maszyny robocze- pobierają energie od silników w celu przetworzone na jej prace użyteczną.
Klasyfikacja maszyn
Silniki: silniki pierwotne, silniki cieplne, silniki wtórne. Maszyny robocze: Technologiczne, Energetyczne, Transportowe.
Silniki pierwotne wykorzystujące bezpośrednią energie z przyrody (woda, powietrze)
Silniki cieplne- wykorzystują pośrednio energię z przyrody (silniki, turbiny, parowe oraz spalinowe)
Silniki wtórne- wykorzystujące energie przetworzoną np. silniki elektryczne
Maszyny technologiczne- realizują określone procesy technologiczne produkcyjne lub usługowe np. obrabiarka Maszyny Energetyczne- przetwarzają jedną postać energii na inną (np. sprężarki, prądnice)
Maszyny Transportowe- do transportu dalekiego (np. samochód) do transportu bliskiego (przenośnik, dźwignie) oraz do transportów gazów i cieczy (np. systemy rurociągowe)
Parametry maszyny:
Moc (W- wat, kW- kilowat, MW- megawat, KW)- określa zapotrzebowanie energi oraz wartości pracy maszyny. Wydajność: walory użytkowe danego typu maszyny np. ładowność Wielkość- masa i wymiary gabarytowe które określają zapotrzebowanie na przestrzeń i jej uzbrojenie np. fundamenty
Wskaźniki techniczno-ekonomiczne- takie jak zapotrzebowanie energii (jej koszt) na jednostkowy skutek użyteczny.
Użyteczność maszyn- wynik działania maszyny jako skutek przetwarzania energii, materii i informacji.
Ogólne wymagania stawiane maszynom:
- jakość i funkcjonalność
- bezpieczeństwo i niezawodność
-ergonomiczność
-efektywność ekonomiczna (koszt zakupu, użytkowania i obsługiwania)


(…)

… polegającym na tym, że siły działające na ciało materialne znajdują się w równowadze, co oznacza, że ciało jest w spoczynku lub porusza się ruchem jednostajnym prostoliniowym.
Kinetyka jest tym działem dynamiki, który ustala prawa zachowania się ciał materialnych, na które działa niezrównoważony układ sił. Ciała materialne znajdują się wtedy w ruchu.
Wytrzymałość materiałów jest nauką stosowaną, zajmującą…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz