Kotły i silniki parowe - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 777
Wyświetleń: 1512
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Kotły i silniki parowe - omówienie - strona 1 Kotły i silniki parowe - omówienie - strona 2 Kotły i silniki parowe - omówienie - strona 3

Fragment notatki:

Kotły i silniki parowe
Kocioł parowy to naczynie zamknięte, w którym pod działaniem energii cieplnej woda przechodzi w parę o ciśnieniu wyższym od atmosferycznego, a para ta jest użytkowana na zewnątrz kotła. Występuje tutaj zamiana energii cieplnej na mechaniczna. Dostarczając ciepło otrzymujemy w tych maszynach prace. Pośrednikiem w tym procesie jest tzw. czynnik termodynamiczny, którym sa z reguły gazy lub pary.
Wytwarzanie pary w kotle jest związane z 3 zjawiskami:
1. Spalaniem paliwa do wytworzenia potrzebnej ilości ciepła.
2. Wymiana ciepła miedzy spalinami a woda zasilająca.
3. Parowanie wody.
Kocioł musi być zasilany woda, paliwem i powietrzem. Produktem głównym kotła jest para wodna o określonym ciśnieniu a produktami ubocznymi sa spaliny, popioły i żużel.
Schemat urządzenia kotłowego
W skład urządzenia kotłowego wchodzą:
1. Parownik, czyli właściwy kocioł, w którym z wody wytwarza się parę mokra, nasycona o wysokim stopniu suchości.
2. Palenisko, jest to urządzenie służące do przetwarzania energii chemicznej paliwa na energie cieplna w procesie spalania. Jego budowa zależy od rodzaju paliwa i budowy kotła.
3. Przegrzewacz pary- jego zadaniem jest osuszanie pary pobieranej z parowiska oraz przegrzanie jej do zadanej temperatury ( 300-350C).
Podstawowe parametry techniczne, które charakteryzują każde urządzenie kotłowe:
1. Wydajność kotła- D- ilość pary wytworzonej w ciągu 1 godz., wyrażona jest w kg/godz. lub tona/godz. (najwyżej 3 tys. ton/godz.).
2. Ciśnienie pary- P- zawiera się w granicach 50 kPa do 60Mpa.
3. Temperatura pary- t- osiąga temperaturę do 550-700C dla pary wysokoprzegrzanej.
4. Powierzchnia ogrzewalna- H- to pole powierzchni ścianek parownika, które sa po jednej stronie omywane woda a po drugiej spalinami. Powierzchnia ogrzewania H wynosi kilka m” dla małych kotłów i dochodzi do 20tys. m” w dużych kotłach. Powierzchnia ta liczona jest od strony spalin.
5. Natężenie powierzchni ogrzewalnej- D/H- jest to stosunek wydajności kotła do pola powierzchni ogrzewalnej i wyraża się liczba kg. pary wytworzonej w ciągu 1godz w przeliczeniu na 1m” powierzchni ogrzewalnej kotła. Wartość tego parametru charakteryzuje wykorzystanie pow. ogrzewalnej i zależy głównie od konstrukcji paleniska i kotła a także od rodzaju paliwa i rodzaju pary urządzenia kotłowego.
6. Wielkość odparowania- D/B- jest to stosunek wydajności kotła do ilości B-kg. węgla spalanego w ciągu 1godz.
7. Sprawność urządzenia kotlowego-n (eta)- to stosunek ciepła wykorzystanego użytecznie na wytworzenie pary w kotle do całkowitej ilości energii dostarczonej do paleniska w postaci energii chemicznej paliwa. Sprawność waha się od 0,5 do 0,94. O jego wart6osci decydują straty energii cieplnej, które praktycznie sa nieuniknione. Największa jest strata kominowa spowodowana unoszeniem dużej ilości niewykorzystanego ciepła przez gorące spaliny do komina. Aby je zmniejszyć instaluje się podgrzewacze wody.


(…)

… się w parę przegrzana. Para przechodzi do silnika parowego-3, w którym rozpręża się i wykonuje prace napędzając prądnice elektryczna-4. Po opuszczeniu silnika para wodna nasycona o małym ciśnieniu po i niskiej temperaturze przechodzi do skraplacza-5, który chłodzi wodę. Pompa-6 przetłacza skropliny do kotła parowego i obieg czynnika zamyka się.
Definicja tłokowego silnika parowego.
Jest to silnik cieplny, w którym energia wewnętrzną pary wodnej zamienia się w prace, za pomocą tłoka poruszającego się w cylindrze ruchem postępowo zwrotnym. Ciśnienie pary działa na przemian lub po jednej stronie tłoka a ruch tłoka jest przekazywany przez ukl. Korbowy i przekształca się w ruch obrotowy wału korbowego. Turbina parowa.
Jest cieplnym silnikiem wirowym, w którym energia wewnętrzna pary zamieniona w dyszy na energie…
… wirnika wywiera na nie napór, co wywołuje ruch obrotowy wirnika. Turbina parowa redukcyjna (reakcyjna?)
- para przepływająca przez zwężające się kanały miedzy łopatkami wirnika turbiny reakcyjnej rozpręża się w nim jak w dyszach i zwiększa swoja prędkość względną a przyspieszeniu strugi towarzyszy siła reakcji hydrodynamicznej obracającej wirnik Zasada pracy turbiny parowej Zmiana pędu następuje…
… jest bezpośrednio w cylindrze roboczym silnika bądź w komorze spalania stanowiącej całość konstrukcyjna z silnikiem
Spalaniu paliwa towarzyszy gwałtowny wzrost temp oraz znaczne i bardzo szybkie zwiększenie objętości gazow powst jako produkt spalania. Gazy te SA czynnikiem termodynamicznym, który pośredniczy w zamianie energii cieplnej na prace mechaniczna pod względem konstrukcyjnym można rozróżnić następujące 1…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz