pompy - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 700
Wyświetleń: 2898
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
pompy - omówienie - strona 1 pompy - omówienie - strona 2

Fragment notatki:

Pompą nazywamy maszynę roboczą, która kosztem energii silnika napędowego przenosi ciecz z poziomu niższego na wyższy. Działanie pompy opiera się na wytworzeniu różnicy ciśnień miedzy przestrzeniami ssajacymi i tłoczącymi pompy za pomocą ruchomego elementu pompy
Podział pomp
- objętościowe
^tłokowe(tłokowe wirnikowe, przeponowe)
^rotacyjne (zębate, srubowe, łopatkowe, wielotłoczkowe)
- przepływowe
^wirowe (odśrodkowe, śmigłowe, diagonalne, samozasysające)
^strumiennicze (strumiennicze, iniektory)
Pompy objętościowe - takie pompy, których działanie polega na przetłaczaniu cieczy z przestrzeni ssanej przez odpowiedni ruch elementu roboczego (tłoka) do przestrzeni tłocznej
Pompy przepływowe - takie, których działanie polega na wykorzystywaniu warunków ciągłego równomiernego przepływu cieczy przez przestrzeń wew. pompy
W zależności od warunków pracy dzielimy na ssące, tłoczące, ssaco-tłoczace
W zależności od rodzaju napędu rozróżniamy pompy ręczne, napędzane mechanicznie
W pompach objętościowych jest wyrównane ciśnienie, które działa na ruchomy elem roboczy maszyny np. tłoka. Zależy ono jedynie od położenia tłoka zamykającego przestrzeń roboczą i od odpowiadającej temu położeniu objętości czynnika roboczego.
Działanie maszyny objętościowej opiera się na prawach statyki cieczy
Pompy tłokowe parametry
- wys. ssania
- wys. tłoczenia
- wys. podnoszenia
- wydajność - sprawność objętościowa
- moc
- sprawność ogólna
Ruchomy element roboczy, który wytwarza różnice ciśnień miedzy przestrzenia ssącą a tłoczącą pompy potrzebny do wywołania ruchu cieczy jest w pompie tłokowe płaski tłok tarciowy(tarczowy?) lub obły tłok nurnikowy (rys) 1 - tłok
2 - zawór ssący
3 - zawór tłoczący
4 - korpus pompy
Q = (wydajność) F x S x n/ 60 [m3/s]
S - skok tłoka
n - ilość obrotów korby na minutę F - przekrój tłoka
Pompy rotacyjne są pompami wyporowymi o obrotowym ruchu elementu roboczego. Elementy robocze tych pomp podczas jednostajnego obrotu okresowo zwiększają przestrzeń sądną, zmniejszają przestrzeń tłoczną i na odwrót wskutek czego następuje jednoczesne zasysanie cieczy do wnętrza komory roboczej i wytłaczanie na zewnątrz. Elementy robocze stale oddzielają przestrzeń sądną od tłoczącej. Zalety tych pomp: -prosta konstrukcja, - małe rozmiary


(…)

…,
ciężaru właściwego cieczy podnoszonej,
ciśnienia parowania cieczy podnoszonej,
prędkości przepływu i bezwładności strugi,
lepkości cieczy i oporów przepływu
wysokość tłoczenia Ht - jest to różnica poziomów zwierciadła cieczy w zbiorniku górnym i w powietrzniku tłocznym,
wysokość podnoszenia Hz - jest to różnica poziomów zwierciadeł cieczy w zbiorniku górnym i dolnym, a zatem Hz = Hs + m + Ht, gdzie m. Jest różnicą poziomów zwierciadeł w powietrzniku tłocznym i ssawnym,
wydajność teoretyczna - jest to objętość cieczy wypieranej przez tłok w jednostce czasu,
wydajność rzeczywista Qr - jest to średni strumień objętości cieczy w króćcu tłocznym pompy przy określonej użytecznej wysokości podnoszenia,
i - liczba czynnych stron tłoków,
S - skok tłoka w m.,
n - prędkość obrotowa wału korbowego w obr/min
ηv…
… i równomiernego przepływu czynnika przez ich przestrzeń wew. Opiera się więc na prawach dynamiki cieczy i gazów.
Przetworzona energia i czynniki wartości w jego strumieniu. W pompie wirowej elementem roboczym jest wirnikz łopatkami.
Schemat pompy wirowej odśrodkowej Właściwości:
prędkość obrotowa pomp wirowych - 500 do 3000 obr/min
sprawność ogólna - 0,4 do 0,9
możliwość pompowania cieczy gęstych…
… napływającej cieczy z osiowego na promieniowy. Element pływu porusza się wzdłuż łopatki wirnika o promieniu, ruchem obrotowym, nabierając znacznej prędkości u wylotu z kanału międzyłopatkowego. Następuje wyhamowanie cieczy i zmiana kierunku energii kinetycznej na potencjalną w wyniku czego rośnie ciśnienie statyczne cieczy na wylocie. b) Pompy strumieniowe
Otrzymują energię nie od silnika napędowego…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz