co to jest maszyna - podział maszyn - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 1456
Wyświetleń: 4221
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
co to jest maszyna - podział maszyn - omówienie - strona 1 co to jest maszyna - podział maszyn - omówienie - strona 2

Fragment notatki:

Maszyna to urządzenie techniczne zawierające mechanizm lub zespół mechanizmów we wspólnym kadłubie służące do wykonania określonej pracy mechanicznej lub przetwarzania energii
silnik - maszyna wytwarzająca energie Maszyna robocza - maszyna pobierająca energię mechaniczną w celu wykonania określonej pracy Podział Maszyn ze względu przeznaczenia
- technologiczne do przetworzenia surowców lub półwyrobów przez zmianę kształtu, objętości, własności chemicznych lub fizycznych i wytworzenia gotowego wyrobu lub półfabrykatu
- transportowe służące do zmiany położenia ciał stałych cieczy gazu, dźwignice(windy lewarek) przenośniki(schody ruchome) środki transportu dalekiego (samochody statki)
- maszyny energetyczne wytwarzają z energię mechanicznej inne rodzaje energii prądnice, sprężarki
- maszyny informatyczne: - kontrolno sterujące, - maszyny matematyczne, s Łużyce do wytwarzania i przetwarzania informacji
- maszyny cybernetyczne funkcjonują w oparciu o posiadana sztuczna inteligencje (roboty wyposażone w układy do rozpoznawania obrazów i kształtów)
Proces techniczny niezwiązany z transformacja energii materii i informacji
W procesach techn. Transformacji przedmiot transformacji zmienia się przez zmianę
- postaci zewnętrznej (kształt wygląd)
- własności wewnętrznych (zmiana struktury)
- położenia (zmiana współrzędnych)
- potencjału (energie)
Spośród procesów techn. Można wyróżnić - transformacja energii bez zmiany jej postaci
- przemiana energii z jednej postaci w inna
- przesyłanie energii
- kształtowanie materiałów (obróbka plast kształt)
- przetwarzanie materiałów (procesy fiz i chem)
- transport i magazynowanie
- zmiana postaci informacji (odbieranie przetwarzanie kodowanie)
- przetwarzanie informacji (ulega zmianie charakter zmiany informacji)
- przesyłanie informacji
Za maszynę uważa się całość powiązanych ze sobą elementów, z których przynajmniej 1 jest ruchomy wraz z odpowiednimi urządzeniami roboczymi i układami sterowania, zasilania itp., które są połączone razem w celu określonego zastosowania w szczególności do przetwarzania obrabiania przemieszczenia (pakowania) materiałów MS - maszyna
E - energia
J - informacja
M - masa
U - skutek użyteczny
S - silnik
T - transmisja
R - ukł. roboczy źródła i postacie energii
Energią określa się jako najbardziej ogólna własność wszystkiego rodzaju ruchu materii. Energie może zawierać naciągnięta sprężyna węgiel, które w określonych warunkach mogą być przemienione w prace


(…)


- prędkość kątowa
- sprawność
Ogólne problemy budowy maszyn
*proces powstania maszyny
- potrzeba związana ze spełnieniem określonego zadania przez maszynę w określonych warunkach
- projektowanie całokształt postępowania przy realizacji zamierzeń inwestycyjnych (sformułowanie, analiza możliwych do zastosowania środków technicznych, analiza ekonom)
- konstrukcja i obliczanie (opracowanie całości, okreslenie…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz