spalanie fluidalne - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1141
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
spalanie fluidalne - omówienie - strona 1 spalanie fluidalne - omówienie - strona 2 spalanie fluidalne - omówienie - strona 3

Fragment notatki:

Temat: Spalanie fluidalne.
Cel: Celem ćwiczenia było zapoznanie się ze strukturą płomienia podczas spalania paliw stałych w złożu fluidalnym jak również poznanie podstawowych wad i zalet spalania fluidalnego.
Wstęp - opis:
Technologia spalania fluidalnego została zapoczątkowana w przemyśle wydobycia i przeróbki ropy naftowej w latach 30. Jest to stosunkowo nowa technologia, która charakteryzuje się niską temperaturą procesu ( ok. 850 - 950 stopni Celsjusza) co minimalizuje syntezę tlenków azotu z powietrza. Spalanie fluidalne jest także bardzo atrakcyjną techniką produkcji energii z węgla.
Przy spalaniu fluidalnym wykorzystywany jest ciągły strumień wdmuchiwanego powietrza lub tlenu w celu zapewnienia odpowiedniej turbulencji. Złoże zachowuje się wtedy podobnie jak ciecz i może być opisane jako fluidyzujące. Ciepło spalania jest częściowo odprowadzane przez parę powstającą w rurach kotła przechodzących przez złoże.
Podczas spalania paliw w złożu fluidalnym możliwe jest kontrolowanie w szerokim zakresie emisji siarki ze złoża poprzez zmianę parametrów operacyjnych procesu, a w szczególności ilości dostarczanego sorbentu.
W metodzie spalania fluidalnego bardzo ważnym czynnikiem jest granulacja poszczególnych czynników tworzących złoże, która powinna być zbliżona. Z kolei zbyt drobna granulacja charakteryzuje się dużym unosem drobnych frakcji, co powoduje wzrost temperatury w górnej części paleniska i zwiększenie ilości części palnych w popiele lotnym.
Najważniejszymi powodami rozwijania fluidalnej technologii spalania jest konieczność ograniczenia emisji zanieczyszczeń gazowych ( SO2 i NOx) z kotłów węglowych oraz potrzeba spalania węgli coraz gorszej jakości. Obecnie łączna moc elektryczna bloków z kotłami z paleniskiem sięga w świecie zaledwie 10 000 MWe, ale takie zalety spalania fluidalnego, jak mała emisja NOx i możliwość ograniczenia emisji SO2 znacznie mniejszym kosztem niż w kotłach pyłowych, powodują szybkie zwiększenie liczby tego typu kotłów. Fluidyzacja jest procesem dwufazowym, polegającym na zawieszeniu warstwy materiału sypkiego nad rusztem fluidyzującym w tłoczonym od dołu strumieniu powietrza. Warstwa fluidalna w kotle fluidalnym składa się głownie z cząstek materiału inertnego, jak piasek, popiół i ziarna sorbentu. Najistotniejsze cechy procesu spalania w kotłach fluidalnych to:
bezpośredni kontakt cząstek z intensywną wymianą masy i ciepła, co zapewnia wyrównaną temperaturę w złożu.
Bezpośrednie podawanie sorbentów do złoża, co umożliwia skuteczną kontrolę emisji zanieczyszczeń gazowych ( SO2 i HCl).


(…)

… w złożu.
Bezpośrednie podawanie sorbentów do złoża, co umożliwia skuteczną kontrolę emisji zanieczyszczeń gazowych ( SO2 i HCl).
Łatwość kontroli temperatury złoża przez dozowanie paliwa, powietrza i odbiór ciepła,
Duża pojemność cieplna złoża, umożliwiająca spalanie paliw gorszej jakości, w tym zawilgoconych, z dużą zawartością substancji mineralnej i odpadów.
Powietrze do spalania w złożu fluidalnym…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz