Spalanie paliw

note /search

Spalanie paliw-opracowanie zagadnień

 • Politechnika Wrocławska
 • Spalanie paliw
Pobrań: 84
Wyświetleń: 700

I.1.Chemia spalania: * Typy reakcji chemicznych -jednocząsteczkowe (I-rzędu) A→C+D (np.C2H6→CH3+CH3 -dwucząsteczkowe (II-rzędu) A+B→C+D (np.H+O2→OH+O) -trójcząsteczkowe (III-rzędu) A+B+M→C+M (np.H+O2+M→HO2+M) * Skład reakcji chemicznych (reagenty) -cząstki stabilne:O2, H2, N2,... -cząstki...

Granice palności gazów-opracowanie

 • Politechnika Wrocławska
 • Spalanie paliw
Pobrań: 161
Wyświetleń: 1939

WSTĘP Spalanie paliw gazowych to bardzo istotny dział wiedzy na temat spalania paliw. W technice funkcjonuje bardzo wiele substancji gazowych wykorzystywanych jako paliwa (wystarczy wymienić choćby mieszaninę propanu i butanu, metan czy acet...

Katalityczne spalanie CO-opracowanie

 • Politechnika Wrocławska
 • Spalanie paliw
Pobrań: 14
Wyświetleń: 1001

Podstawy teoretyczne: Na wstępie warto wyjaśnić co to jest katalizator. Otóż, katalizator to związek chemiczny, w obecności którego reakcje chemiczne przebiegają szybciej, przy czym sam katalizator pozornie nie jest w tych reakcjach reagentem - jego ilość przed i po reakcji pozostaje taka sama. Roz...

Spalanie paliw ciekłych-opracowanie - Metale ciężkie

 • Politechnika Wrocławska
 • Spalanie paliw
Pobrań: 42
Wyświetleń: 987

WSTĘP W mechanizmach spalania paliw w postaci płynnej wyróżnia się kilka etapów. Po pierwsze należy skłonić ciecz do parowania pod wpływem dostarczanego ciepła. Po drugie należy zapewnić mieszanie par z utleniaczem. Po trzecie następuje zapłon mieszaniny gazowej.

Spalanie biomasy-opracowanie - sprawność kotła

 • Politechnika Wrocławska
 • Spalanie paliw
Pobrań: 112
Wyświetleń: 700

Podstawy teoretyczne. Biomasa to wytwarzana w organizmach roślinnych oraz żywych materia organiczna o zróżnicowanym składzie chemicznym, właściwościach i stanie skupienia. Pod względem ekonomicznym biomasa przysparza wiele trudności, stąd też często przetwarzana jest do tzw.

Areodynamika spalania-opracowanie

 • Politechnika Wrocławska
 • Spalanie paliw
Pobrań: 161
Wyświetleń: 1127

1. Aerodynamika spalania *Znaczenie aerodynamiki spalania *Czynniki Utleniacz: - powietrze (pierwotne, wtórne) Paliwo: - gaz (mieszanie), olej (rozpylanie), pył (transport) Spaliny: - mieszanie (recyrkulacja), przekazywanie ciepła, erozja i korozja. *Obiekty aerodynamiki spalania Podstawowe:...

Biopaliwa-opracowanie - biomasa

 • Politechnika Wrocławska
 • Spalanie paliw
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1519

Biopaliwa *Dlaczego biopaliwa? a. Efekt cieplarniany b. Wyczerpywanie się ropy naftowej c. UzaleŜnienie krajów UE od importu paliw: import gazu i ropy naftowej wzrośnie do 70% do 2030 r. d. Utrudnienia w bezpośrednim energetycznym użytkowaniu biomasy spowodowane: - zawilgoceniem, stanem skupien...

Charakterystyka ważniejszych składników węgla-opracowanie

 • Politechnika Wrocławska
 • Spalanie paliw
Pobrań: 21
Wyświetleń: 791

Charakterystyka ważniejszych składników węgla oraz zapotrzebowanie i zużycie *Substancja organiczna Substancja organiczna składa się głównie z: - C i H, ponadto z: - O, S, N, i P oraz pierwiastków śladowych. *Rozkład termiczny substancji organicznej Po podgrzaniu powyżej 600 ºC substancja orga...

Chemia spalania-opracowanie

 • Politechnika Wrocławska
 • Spalanie paliw
Pobrań: 7
Wyświetleń: 1421

Chemia spalania: * Typy reakcji chemicznych -jednocząsteczkowe (I-rzędu) A→C+D (np.C2H6→CH3+CH3 -dwucząsteczkowe (II-rzędu) A+B→C+D (np.H+O2→OH+O) -trójcząsteczkowe (III-rzędu) A+B+M→C+M (np.H+O2+M→HO2+M) * Skład reakcji chemicznych (reagenty) -cząstki stabilne:O2, H2, N2,... -cząstki wzbudzo...

Drewno jako biomasa-opracowanie

 • Politechnika Wrocławska
 • Spalanie paliw
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1470

Drewno jako biomasa *Pochodzenie drewna-jako paliwa • Odpady z produkcji (tartaki, przemysł celulozowy, meblowy...), • Z porządkowania obszarów zielonych, • Z obszarów leśnych, • Z upraw energetycznych. *Postać drewna-jako paliwa Postać: - z rębaków: