Spalanie biomasy-opracowanie - sprawność kotła

Nasza ocena:

3
Pobrań: 112
Wyświetleń: 700
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu

Fragment notatki:

Podstawy teoretyczne.
Biomasa to wytwarzana w organizmach roślinnych oraz żywych materia organiczna o zróżnicowanym składzie chemicznym, właściwościach i stanie skupienia. Pod względem ekonomicznym biomasa przysparza wiele trudności, stąd też często przetwarzana jest do tzw. biopaliw. Operacje zagęszczania, takie jak: prasowanie, granulowanie, czy brykietowanie prowadzą właśnie do wytworzenia biopaliw, charakteryzujących się lepszymi własnościami. Biomasę można ponadto poddać gazowaniu, w wyniku czego powstają biopaliwa gazowe.
Większość biomasy powstaje w wyniku fotosyntezy w organizmach roślinnych z wykorzystaniem energii słonecznej. Poniżej widoczny jest wzór przedstawiający reakcje chemiczną zachodzącego procesu:
gdzie: to wzór sumaryczny węglowodanów.
Do biomasy zaliczamy:
odpady z produkcji i przetwarzania roślin;
odchody zwierzęce i odpady komunalne;
rośliny hodowane do celów energetycznych np.: rzepak;
drewno, słoma;
inne.
Do głównych wad biomasy należałoby wymienić jej zawilgocenie, nietrwałość, koszty przetwórstwa i konieczność wykorzystania „na miejscu” lub w niedalekim promieniu. Dla przykładu koszt prasowania i transportu słomy stanowi około 90% kosztu całego obiegu biomasy. Uważa się, że 2 tony suchego drewna odpowiadają pod względem energetycznym 1 tonie dobrego węgla kamiennego. Zaletą biomasy jest mały udział substancji mineralnych oraz możliwość wykorzystania popiołu jako nawozu mineralnego.
Ogólnie w spalaniu biomasy możemy wyróżnić IV podstawowe etapy:
nagrzewanie i suszenie
rozkład termiczny
spalanie produktów rozkładu termicznego
spalanie pozostałości koksowniczej
Schemat powstawania i spalania biomasy
Schemat stanowiska pomiarowego. (w załączniku do sprawozdania)
Wykaz przyrządów pomiarowych.
analizator spalin
rotametr
miernik temperatury spalin
termometr membranowy
Tabele pomiarowe i obliczeniowe
O2
CO
NO
Tspal
qv h2o
Twyj
Twej
Lambda
CO 10%
NO 10%
%
ppm
ppm
C
m3/h
C
C
ppm
ppm
8,97
25160
84
199
0,554
58
45
1,75
23005,82
76,81
9,08


(…)

… NO w spalinach na odniesiony do stałej zawartości tlenu 10%:
sprawność kotła
, gdzie po przeliczeniu dla wartości średnich , , , - strumień paliwa
- wartość opałowa paliwa
Wykresy.
Uwagi, wnioski.
W przeprowadzonym doświadczeniu mieliśmy za zadanie wyznaczenie charakterystyk udziału tlenku węgla i azotu dla stałej zawartości tlenu (10%) i wyznaczenie sprawności kotła. Sprawność kotła, jaka została wyznaczona…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz