Kocioł parowy-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 420
Wyświetleń: 2814
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu

Fragment notatki:

1. Bilans energii kotła parowego:
Równane bilansu energii można zapisać w postaci:
gdzie:
Qd - strumień ciepła doprowadzonego do kotła, kW;
Qu - strumień ciepła przekazany czynnikowi w kotle, kW;
Qs - strumień ciepła strat, kW.
2. Sprawność kotła parowego:
Cieplną sprawnością kotła nazywamy stosunek strumienia ciepła przekazanego czynnikowi w
kotle, do strumienia ciepła doprowadzonego do kotła.
Wyznaczenie sprawności kotła metodą bezpośrednią:
Kocioł OP-430 nie ma międzystopniowego przegrzewacza pary, więc wzór będzie miał postać:
gdzie: D - strumień masy pary wytwarzanej w kotle (wydajność kotła), kg/s;
ip - entalpia pary przegrzanej, kJ/kg, ;
iwz - entalpia wody zasilającej, kJ/kg, ;
B - strumień masy spalanego paliwa, kg/s;
- wartość opałowa paliwa, kJ/kg.
Nie mamy B, to przechodzimy do obliczenia metodą pośrednią.
Wyznaczenie sprawności kotła metodą pośrednią:
Tę metodę wyznaczania sprawności stosuje się w przypadku, gdy przeprowadzenie pomiaru
strumienia masy spalanego paliwa nie jest możliwe z dostateczną dokładnością:
W ćwiczeniu uwzględniamy następujące straty:
gdzie:
Sw - strata wylotowa, %;
Sn - strata niezupełnego spalania, %;
Sz - strata niecałkowitego spalania w żużlu, %;
Sp - strata niecałkowitego spalania w popiele lotnym, %;
Sr - strata promieniowania, % (0,3% odczytane z wykresu strat promieniowania).
3. Wyznaczanie strat cieplnych kotła:
3.1. Strata wylotowa:
Jest spowodowana tym, że temperatura spalin za ostatnią powierzchnią ogrzewalną kotła jest
wyższa od temperatury powietrza doprowadzanego do kotła.
gdzie: B - strumień masy spalanego paliwa, kg/s;
Vss - objętość spalin suchych uzyskanych ze spalenia 1 kg paliwa w warunkach umownych,
um3/kg;
cp_sp - średnie ciepło właściwe spalin suchych przy stałym ciśnieniu w warunkach umownych,
kJ/um3.K;
VH2O - objętość pary wodnej powstałej ze spalenia 1 kg paliwa w warunkach umownych,
um3/kg;
cp_H2O - średnie ciepło właściwe pary wodnej przy stałym ciśnieniu w warunkach umownych,
kJ/um3.K;
tsp - temperatura spalin za ostatnią powierzchnią ogrzewalną kotła, °C;


(…)

… powietrza.
Objętość spalin suchych:
3.3. Strata niecałkowitego spalania w żużlu.
Strata występuje tylko przy spalaniu paliw stałych i spowodowana jest obecnością niespalonych cząstek paliwa w żużlu.
gdzie: ś - strumień masy żużla usuwanego z paleniska, kg/s;
CZ - zawartość części palnych w żużlu, %;
- wartość opałowa pierwiastka węgla, wynosi 33900 kJ/kg.
Ze względu na trudności w dokładnym wyznaczeniu…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz