Badanie maszyn i urządzeń cieplnych-opracowanie zagadnie_

Nasza ocena:

3
Pobrań: 175
Wyświetleń: 1463
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Badanie maszyn i urządzeń cieplnych-opracowanie zagadnie_ - strona 1

Fragment notatki:

1. Pomiar wydajności pompy(i opis 1 metody):
W układach otwartych:
-sondy piętrzące;
-pomiary w kanałach otwartych(różnego typu kanały miernicze, przelewy prostokątne Panceleta, trapezowe Cipolettiego);
-danaidy;
-metody zwężkowe;
-metody napełnieniowe (napełnienie zbiornika o znanej objętości).
W układach zamkniętych;
-sondy piętrzące (Pitota, uśredniające, Prandtla, cylindryczne);
-różnego typu wodomierze;
-metody zwężkowe (zwężka Vrturiego, kryzy, dysze).
Sondy piętrzące:metoda pomiaru polega na umieszczeniu w strudze medium sondy, która piętrząc przepływ powoduje powstanie różnicy ciśnień na jej powierzchni. Ciśnienia odbierane w odpowiednich punktach na powierzchniach napływowej i odpływowej sondy są uśredniane w jej wewnętrznych komorach. Różnica tych uśrednianych ciśnień określa strumień, przy znanej gęstości płynu i charakterystyce sondy.
Rys. 1. Przepływomierz z uśredniającą rurką spiętrzającą: 1 - uśredniająca rurka spiętrzająca, 2 - blok zaworów, 3 - przetwornik różnicy ciśnień, 4 - otwory impulsowe, d - średnica zewnętrzna sondy spiętrzającej, D-średnica wewnętrzna rurociągu, p+ - nadciśnienie, p- - podciśnienie spotykane profile stosowane w uśredniających sondach piętrzących.
2.Wentylator. Co to jest wydajność wentylatora?
Wentylator -to maszyna robocza służąca do sprężania i przetłaczania gazów
oraz mieszanin gazów i pyłów, których sprężenie przekracza 1000 kG/m2 (1000 mm H20).
Najważniejszym parametrem charakteryzującym wentylator jest jego wydajność określana jako objętość gazu przetłaczanego przez maszynę w jednostce czasu. Jest to więc strumień objętości czynnika. W nomenklaturze wentylacyjno-klimatyzacyjnej wydajność jest zazwyczaj oznaczana przez Q i podawana w m3/h lub m3/s.
Pomiar wydajności:
-anemometry;
-termoanemometry;
-rurki spiętrzające (Prandtla);
-zwężki pomiarowe.
Rodzaje wentylatorów:
-osiowe;
-poprzeczne;
-mieszane;
-promieniowe.
3. Metoda pośrednia i bezpośrednia pomiaru kotła.
Metoda bezpośrednia - zalecana w przypadku zapewnienia z dostateczną dokładnością pomiaru masy spalanego paliwa i wyznaczania uśrednionej wartości tego paliwa.
-wydajność cieplna kotła [kW], -strumień ciepła doprowadzony do urządzenia kotłowego [kW], -wartość opałowa paliwa [kJ/kg], Ḃ-strumień masy paliwa spalonego (zużytego) w kotle [kg/s], Ḋ-strumień przepływu pary produkowanej przez kocioł (pierwotnie przegrzanej) [kg/s], -entalpia pary pierwotnej przegrzanej [kJ/kg], -entalpia wody zasilającej [kJ/kg].


(…)

… masowy chemicznie czystego węgla w popiele unoszonym do atmosfery %.
-strata żużla gorącego określa tę ilość ciepła, która doprowadzona jest z paleniska w gorącym żużlu:
, gdzie: -ciepło topnienia żużla (ok.335 kJ/kg); -ciepło właściwe płynnego żużla (ok.0,754 kJ/kg*K), -temperatura otoczenia.
- -strata w popiele lotnym uchwyconym w odpylaczach [kW].
-strata w odmulinach-w przypadku ciągłego odmulania…
…:
*rozszerzalnościowe (szklane, dylatacyjne, bimetalowe);
*manometryczne (cieczowe, parowe, gazowe);
-elektryczne:
*termoelektryczne;
*rezystancyjne (metalowe, półprzewodnikowe);
b) bezstykowe (pirometry):
-radiacyjne, fotoelektryczne, monochromatyczne, dwubarowe.
Termoelementy tworzą dwa różne materiały: metale czyste, stopy metali, lub niemetale połączone na jednym końcu. W termoelementach sygnał od temperatury…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz