Spalanie biomasy-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 63
Wyświetleń: 560
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Spalanie biomasy-opracowanie - strona 1 Spalanie biomasy-opracowanie - strona 2

Fragment notatki:

Spalanie biomasy
*Dawne znaczenie energetyczne biomasy
W epoce pre-industrialnej (

(…)

…. Fermentacja beztlenowa
e. Fermentacja alkoholowa (np. bio-etanol)
f. Konwersja fizykochemiczna (np. bio-oleje).
*Negatywne cechy biomasy jako nośnika enegii
- rożnorodność gatunkow biomasy,
- zrożnicowanie rozmiarow i kształtow biomasy,
- zawilgocenie biomasy,
- mały ciężar nasypowy biomasy,
- rozproszenie biomasy i inne.
*Paleniska do spalania biomasy
Specyficzne cechy biomasy spowodowały, że należało opracować wiele typów specjalizowanych palenisk do jej spalania. Najbardziej typowe to:
-do spalania słomy,
-do spalania drewna w postaci: biedron, zrębków, pelletów, granulatów i trocin,
-do spalania odpadów produkcji roślinnej (łusek, kaczanów i bagassy).
Spalanie słomy
*Przygotowanie słomy do spalania
Słoma może być spalania w następujących postaciach:
- w belach lub balotach,
- pocięta (sieczka, dłuższe włókna)
- jako brykiety lub granulat (pelety).
*Typy palenisk do spalania słomy
Ze względu na sposób podawania paliwa można wyróżnić trzy typy kotłów do spalania słomy:
- kotły wsadowe - do okresowego spalania bel/balotów słomy (ok. 20 - 500 kW),
- kotły do spalania rozdrobnionej słomy (sieczka, dłuższe włókna) (do 50 MW)
- kotły do cygarowego spalania balotów (do 30 MW).
Kotły wsadowe na słomę
*Charakterystyka kotłów wsadowych
Kotły przepływowe
- sprawność: 35-40%
- duża emisja CO i pyłów
Kotły przeciwprądowe
- sprawność: 70-75%
- emisja CO: 1000-4000 mg/m3
- nadmiar powietrza: 25-50%.
*Cygarowy system spalania balotów
Palenisko cygarowe do ciągłego spalania balotów (Dania), stosowane do kotłów o mocy do 30 MW.
Kotły na słomę rozdrobioną-kotły zmechanizowane
*Charakterystyka kotłów na słomę rozdrobnioną
Podstawowe wyposaŜenie:
a. Linia podawania słomy (stół podawczy)
b. Rozdrabniacz słomy
c. Linia transportu słomy rozdrobnionej (mechaniczny, pneumatyczny)
d. Zabezpieczenie przeciwpożarowe (śluza mechaniczna oddzielająca układ transportu słomy od podajnika)
e. Podajnik słomy do kotła (slimakowy)
f. Kocioł z paleniskiem (ruszt schodkowy).
*Rozdrabniacze słomy
Rozdrabniacze wolnoobrotowe tnące…
…:
Gazogenerator fluidalny.
*Parametry procesu zagazowania drewna w złożu fluidalnym:
-strumień drewna-1,6 kg/s;
-strumień powietrza-1,8 m3/s;
-λ-0,3;
-temperatura powietrza-415 C;
-temperatura gazu-800-900 C;
-wartość opałowa drewna-16,6 MJ/kg (daf);
-wartośc opałowa gazu- 4,8 MJ/m3;
-wydajność gazu-2 m3/kgdrewna.


Spalanie biomasy
*Dawne znaczenie energetyczne biomasy
W epoce pre-industrialnej (<1850 r.) drewno było dominującym źródłem energii wykorzystywane przede wszystkim w celach :
- grzewczych,
- w prymitywnych silnikach parowych,
- w metalurgii.
*Ważniejsze sposoby enegetycznego wykorzystywania biomasy a. Spalania (spalanie bezpośrednie, współspalanie)
b. Piroliza biomasy
c. Zgazowanie biomasy
d…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz