Spalanie paliw-test 4

Nasza ocena:

3
Pobrań: 35
Wyświetleń: 735
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Spalanie paliw-test 4 - strona 1 Spalanie paliw-test 4 - strona 2

Fragment notatki:

Test 4
Co oznacza symbol GZ-50: gaz ziemny, o liczbie Wobbego 50, Wb=Qs/pierw z L
Mazut jest to nazwa oleju opałowego używanego do: rozpałkowych palnikach w kotłach węglowych
Podać wartość opałową węgla brunatnego w stanie roboczym: 6,7 MJ/kg
W Polsce najważniejsze gatunki biomasy stałej do wykorzystania energetycznego to: roślinne (słoma, siano, drewno) zwierzęce (gnojownik, obornik)
Podać przybliżoną wartość opałową drewna: 14,5 MJ/kg (19-24 MJ/kg)
Jak się nazywają paliwa z odpadów: pakom - paliwa komunalne
Wymienić produkty spalania metanu: spalanie zupełne CH4+2O2→CO2+2H2O, spalanie niezupełne CH4+3/2O2→CO+2H2O
Jeżeli lambda 1 to mieszanka palna jest: uboga (zostawić)
Podać przykład zapłonu wymuszonego: iskra elektryczna, gorąca pow., płomień pilotujący
Co to jest dolna granica stężeniowa zapłonu: granica poniżej której zapłon nie nastąpi w żadnych warunkach przy danym stężeniu gazu w mieszance palnej
Ze względu na charakter przepływu płomienie gazowe dzielą się na: laminarne: turbulentne
W nadmuchowych palnikach gazowych powietrze do spalania podane jest przy pomocy: urządzenia nadmuchowego - wentylatora
Wymienić dwa podstawowe typy rozpylaczy oleju: ciśnieniowe (strumieniowe lub wirowe) pneumatyczne, rotacyjne
Wymienić dwie podstawowe fazy spalania cząstki węglowej: 1 zapłon i spalenie części lotnych,2 spalanie pozostałości koksowej
Podać temp. spalania w złożu fluidalnym: 850 stopni
Słomę w balotach spala się w palenisku typu: cygarowym Podać wartość opałową gazu ze zgazowania drewna 4,8 MJ/kg
Udział wody w osadach ściekowych do spalania musi być zmniejszony do:

(…)


Test 4
Co oznacza symbol GZ-50: gaz ziemny, o liczbie Wobbego 50, Wb=Qs/pierw z L
Mazut jest to nazwa oleju opałowego używanego do: rozpałkowych palnikach w kotłach węglowych
Podać wartość opałową węgla brunatnego w stanie roboczym: >6,7 MJ/kg
W Polsce najważniejsze gatunki biomasy stałej do wykorzystania energetycznego to: roślinne (słoma, siano, drewno) zwierzęce (gnojownik, obornik)
Podać…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz