Spalanie paliw-test 23 i 24

Nasza ocena:

3
Pobrań: 7
Wyświetleń: 735
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Spalanie paliw-test 23 i 24 - strona 1 Spalanie paliw-test 23 i 24 - strona 2

Fragment notatki:

Test 23 Jeżeli lambda=1,2 ile wynosi nadmiar powietrza: n=(lambda -1) *100%, (1,2-1)*100%=20%
Podać zależność stałej szybkości reakcji k w postaci wzoru Arrheniusa: k=ko*ekp(-E /RT)
Podać symbol wysokokalorycznego gazu ziemnego: GZ 50
Co to jest liczba Wobbego?: wskaźnik oceny stałości właściwości użytkowych gazu
Podać symbol ciężkich olejów opałowych: mazut M-40, gudran
Podać wilgotność węgli brunatnych w stanie roboczym: 50%
Wymienić energetyczne węgle kamienne: kamienny (płomienne płomienno gazowe, gazowe), brunatne
Wymienić ważniejsze związki z których składają się drewno i słoma: celuloza, ligniny, wilgoć
Jaki parametr charakteryzuje zawirowanie strumienia: liczba wiru S, prędkość wypł. Mieszanki
Jak dzieli się płomienie ze względu na charakter przepływu: laminarne, turbulentne
Wymienić typy zapłonów mieszanek palnych: zapłon wymuszony, samozapłon
W jakiej postaci są spalane paliwa ciekłe: spalanie paliw ciekłych polega na rozpyleniu i spaleniu kropel
Podać ważniejsze etapy spalania cząstki węglowej: nagrzewanie, zapłon (wydzielenie się części lotnych i ich spalanie) wydzielenie się i spalenie pozostałości koksowej
Z czego powstają NOx: NOx=NO+NO2 z powietrza dostarczanego do spalania i z paliwa
Wymienić najważniejsze metody pierwotne ograniczania emisji NOx z kotłów pyłowych: obniżenie temp., ograniczenie nadmiaru powietrza, recyrkulacja spalin, stopniowanie powietrza paliwa
Test 24
Co za paliwo oznacza symbol GZ: gaz ziemny
Wymienić nazwę ciężkiego oleju do kotłów: mazut, gudron
Podać udział części lotnych w węglu energetycznym: 28%
Podać wartość opałową węgla brunatnego: 6,2-21 MJ/kg
Napisać reakcje utleniania metanu: CH4 + 2O2 → CO2 +2H2O
Ciepło spalanie wartość opałowa Podać jakie granice stężeniowe zapłonu występują dla gazów: dolna DGZ i górna GGZ
Wymienić dwa typy zapłonów mieszanek palnych: samoczynny i wymuszony
Ze względu na charakter przepływu płomienie dzieli się na: laminarne, turbulentne
Ze względu na sposób podawania powietrza do spalania gazowe palniki dzieli się na: kinetyczne, dyfuzyjne
Oleje spala się w postaci: rozpylonych kropel i ze znacznej powierzchni Ze względu na czynnik rozpylający rozpylacze w palnikach olejowych dzieli się na: ciśnieniowe, pneumatyczne (gaz), rotacyjne
W kotłach energetycznych węgiel spala się w postaci: miał, muł, groszek
Wymienić podstawowe typy palenisk węglowych: rusztowe, fluidalne, komorowe
Wymienić typy palników pyłowych: wirowe, strumieniowe
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz