Spalanie paliw-test 5

Nasza ocena:

3
Pobrań: 28
Wyświetleń: 714
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Spalanie paliw-test 5 - strona 1 Spalanie paliw-test 5 - strona 2

Fragment notatki:

Test 5
Podać symbol gazu sztucznego ,jako paliwa sieciowego: GS-25, GS-30, GS-35
Wymienić ważniejsze produkty przetwarzania ropy naftowej: gaz płynny, paliwa silnikowe (ON, benzyny, odrzutowe), oleje opałowe, nafty, asfalt
Podać wartość opałową mazutu: 39,7 MJ/kg
Wymienić najważniejsze pierwiastki z których składa się węgiel: C, H, O, S, N, P +inne śladowe
Biogaz otrzymuje się w wyniku: zgazowania biomasy (drewna) z wysypisk śmieci, z fermentacji odpadów roślinnych gnojownicy
Podać przybliżoną wartość opałową odpadów komunalnych: 15-24 MJ/kg
Wartość opałowa i ciepło spalania są jednakowe jeżeli w paliwie nie ma: wilgoci
Podać wzór Arrheniusa: k=ko*exp(-E/RT)
Co to jest minimalna energia zapłonu: min. en. Potrzebna do uzyskania zapłonu płomienia mieszanki palnej Jakie są granice stężeniowe zapłonu: DGZ i GGZ
Podać prędkość propagacji laminarnego płomienia metanowego: 40 cm/s
Wymienić dwa typy palników gazowych: kinetyczne, dyfuzyjne
Pyłowe palniki strumieniowe stosuje się do palenisk kotłowych typu: pyłowego narożnego lub stropowego
Podać jednostki w jakich podaje się udziały zanieczyszczeń gazowych w spalinach: [ppm], [mg/m3], [g/GJ]
Podczas spalania węgla najwięcej NOx powstaje z: paliwa
Co oznacza OFA: Over Fire Air powietrze doprowadzane jest nad płomień do dopalenia CO (kotły pyłowe), zmiana organizacji spalania (obniżenie temp. spalania spalanie dwustopniowe).
Wymienić typy palenisk do spalania odpadów: piece obrotowe półkowe komorowe rusztowe fluidalne
Podać warunki bezpiecznego spalania odpadów: T1200 stopni, stężenie 6%O2, temp. spalania 2 S
Co to jest współczynnik K w wybuchowości pyłów: k=(dp/dt)
W systemach tłumienia wybuchów jako czynniki gaśnicze stosuje się: czynniki gazowe, ciekłe (woda) proszkowe (wodorowęglan sodu)


(…)

…: zgazowania biomasy (drewna) z wysypisk śmieci, z fermentacji odpadów roślinnych gnojownicy
Podać przybliżoną wartość opałową odpadów komunalnych: 15-24 MJ/kg
Wartość opałowa i ciepło spalania są jednakowe jeżeli w paliwie nie ma: wilgoci
Podać wzór Arrheniusa: k=ko*exp(-E/RT)
Co to jest minimalna energia zapłonu: min. en. Potrzebna do uzyskania zapłonu płomienia mieszanki palnej Jakie są granice stężeniowe…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz