Spalanie paliw-test 1

Nasza ocena:

3
Pobrań: 70
Wyświetleń: 847
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Spalanie paliw-test 1 - strona 1 Spalanie paliw-test 1 - strona 2

Fragment notatki:

Test 1
Co jest głównym składnikiem gazu ziemnego: metan CH4
Podać skład pierwiastków ropy naftowej: C, H, O, S, N
Wymienić kamienne węgle energetyczne: płomienny, gazowo-płomienny, gazowy
Podać udział popiołu w drewnie: do 3,6%
Cechą charakterystyczną osadów ściekowych jest duży udział: wilgoci i popiołu
Uzupełnić reakcję CH4+2O2= CO2+2H2O
Mieszanka palna jest uboga jeżeli lambda 1
Jaki pierwiastek wpływ na różnicę między ciepłem spalania i wartością opałową: wodór H
Dla jakiej wartości lambda mieszanki palnej temp. spalania jest maksymalna: lambda=1
Płomienie silnie zawirowane charakteryzują się sferą: recyrkulacji Jakie są granice stężeniowe zapłonu: DGZ i GGZ
Co to znaczy płomień dyfuzyjny: niewymiarowy- płomień w którym mieszanie następuje na wylocie z palnika
Paliwa ciekłe zwykle spalane są w formie: rozpylonych kropel Wymienić ciśnieniowe rozpylacze oleju: strumieniowe i wirowe
Wymienić ważniejsze składniki części lotnych węgla: CO, H2, CO2, CnHm
Wymienić ważniejsze typy palenisk kotłów węglowych: rusztowe, fluidalne, komorowe
Podać współczynnik nadmiaru powietrza dla palenisk pyłowych: lambda 1,2-1,4
Energetyka węglowa powiększa efekt cieplarniany na skutek emisji: CO2
Wymienić jedno z palenisk na słome: cygarowe
Wymienić cele spalania odpadów: wykorzystanie jako nośnika energii, unieszkodliwienie odpadów
Wymienić paleniska stosowane do spalania odpadów: rusztowe
Co oznacza skrót NOx? NOx= No+NO2 oraz N2O
Jaki jest udział powietrza do dysz OFA w kotle pyłowym: 15-25%
Co charakteryzuje współczynnik K w wybuchach: dynamikę wybuchu k=(dp/dt)
Wymienić jeden z metali stosowanych na katalizatory: platyna
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz