Spalanie paliw-test 8

Nasza ocena:

3
Pobrań: 35
Wyświetleń: 609
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Spalanie paliw-test  8 - strona 1 Spalanie paliw-test  8 - strona 2

Fragment notatki:

Test 8
Co oznacza symbol GZ-50: gaz ziemny, o liczbie Wobbego 50, Wb=Qs/pierw z L
Podać nazwę oleju opałowego używanego do rozruchu kotłów węglowych: mazut
Wymienić typy energetycznych węgli kamiennych: płomienny 31.1 , 31.2 gazowo - płomienny 32.1, 32.2 gazowy 33
Podać wartość opałową węgla brunatnego: 8-9,5 MJ/kg , 6,2-21 MJ/kg
Podać przykład biomasowego paliwa płynnego: biopaliwa, estry metylowe, alkohole Osady ściekowe charakteryzują się dużą zawartością: wody 75-80 % a lotnych 90% w subst. pal.
Szybkość reakcji chemicznych spalania zależy od temperatury według wzoru: Arkeniusa k=k0*exp(-E/RT) E- en. aktywacji
Ze względu na strukturę przepływu płomienie gazowe dzieli się na: laminarne, turbulentne Wymienić główne produkty spalania węglowodorów: oleju SO2, NOx,CO,CH i stałe popiół
Podać związek współczynnika nadmiaru powietrza lambda z nadmiarem powietrzan: lambda=1+n, n=lambda-1
Pod względem konstrukcyjnym palniki gazowe dzieli się na: kinetyczne, dyfuzyjne, kinetyczno - dyfuzyjne
Jaki parametr jest decydujący o jakości rozpylania oleju opałowego: lepkość (gęstość)
Wymienić dwa najważniejsze typy rozpylaczy oleju opałowego: ciśnieniowe, pneumatyczne, obrotowe
Podczas pirolizy substancja węglowa rozkłada się na : produkty gazowe, ciekłe
Wymienić ważniejsze typy palenisk pyłowych: rusztowe, fluidalne, pyłowe
Gazowe produkty spalania węgla to: CO, CO2, H2O, CH, H2S,NH3, NO,N2..części lotne
Temp. w złożu fluidalnym wynosi: 850 stopni
Do spalania drewna typowym paleniskiem jest: rusztowe
Bezpieczne spalenie odpadów wymaga żeby udział w spalinach był co najmniej: 6%
Co oznacza NOX: sumę NO i NO2


(…)


Test 8
Co oznacza symbol GZ-50: gaz ziemny, o liczbie Wobbego 50, Wb=Qs/pierw z L
Podać nazwę oleju opałowego używanego do rozruchu kotłów węglowych: mazut
Wymienić typy energetycznych węgli kamiennych: płomienny 31.1 , 31.2 gazowo - płomienny 32.1, 32.2 gazowy 33
Podać wartość opałową węgla brunatnego: 8-9,5 MJ/kg , 6,2-21 MJ/kg
Podać przykład biomasowego paliwa płynnego: biopaliwa, estry…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz