Biopaliwa-opracowanie - biomasa

Nasza ocena:

3
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1491
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Biopaliwa-opracowanie - biomasa - strona 1 Biopaliwa-opracowanie - biomasa - strona 2 Biopaliwa-opracowanie - biomasa - strona 3

Fragment notatki:

Biopaliwa
*Dlaczego biopaliwa?
a. Efekt cieplarniany
b. Wyczerpywanie się ropy naftowej
c. UzaleŜnienie krajów UE od importu paliw: import gazu i ropy naftowej wzrośnie do 70% do 2030 r. d. Utrudnienia w bezpośrednim energetycznym użytkowaniu biomasy spowodowane:
- zawilgoceniem, stanem skupienia, rozmiarami i rozproszeniem biomasy.
*Główny cel polityki paliwowej UE w zakresie biomasy
Wytworzenie z biomasy biopaliw będących konkurencyjną alternatywą dla paliw kopalnych.
*Biopaliwa-stałe a)biomasa:
-drwa;
-wióry;
-mielony torf;
-darń torfowa;
-trawa;
b)biopaliwa:
-większe wióry;
-torf (groszek);
-granulki;
-brykiet;
-pył.
Brykietowane/granulowane biomasy
*Ważniejsze operacje przetwarzania biomasy na biopaliwa stałe
-suszenie (w suszarniach, lub sezonowanie);
-rozdrabnianie ( w rębakach, sieczkarniach, mielenie w młynach);
-tłoczenie;
-spajanie;
-granulowanie/brykietowanie.
*Niektóre procesy brykietowanie/granulowania surowców roślinnych
Materiały roslinne zawierają celulozę,skrobię,białka,żywice,woski i tłuszcze.
Podczas zageszczania, pod działaniem temperatury, ciśnienia i wilgoci, substancje te ulegają przemianą fizycznym i chemicznym:
-żelatynizacja skrobi;
-kleikowania białka;
-stapiania żywicy i ligliny itd.
Obniża to opory tarcia między cząstakami materiału i o ścianki kanału komory zagęszczajacej, co obniża energochłonność procesu i poprawia właściwości mechaniczne produktu.
* Cechy ważne dla procesu brykietowania/granulowania biomasy
- wilgoć (8-18%), zbyt duŜa wilgoć rozsadza brykiet podczas prasowania,
- rozdrobnienie: lepsze rozdrobnienie ułatwia spajanie,
- rodzaj materiału: jego gęstość i zdolność do spajania pod działaniem określonego ciśnienia i temperatury,
- właściwości fizykochemiczne: skład chemiczny udział i rodzaj substancji mineralnej, wartość opałowa.
* Słoma jako materiał do brykietowania/granulowania
a. Słoma składa się głownie z celulozy, hemicelulozy i ligniny.
b. Do brykietowania najbardziej przydatna jest słoma: żytnia, pszenna, rzepakowa, gryczana i kukurydzy. c. Słomę w celu przygotowania do brykietowania rozdrabnia się do sieczki.
d. Wilgotność słomy do brykietowania powinna wynosić ok. 15%.
* Sieczka do spajania słomy


(…)

… biopaliw są prze biomasa typu ligninoceluloza.
d. UE aktywnie wspiera rozwój technologii przetwarzania biomasy w paliwa stałe mogące być substytutem paliw kopalnych.
e. Biopaliwa stałe powinny być substytutem węgla. …

* Wytwarzanie peletów drzewnych
Surowcem dla granulatu drzewnego są odpady drzewne np: trociny a proces produkcji zawiera następujące fazy:
1) suszenie
2) mielenie surowca
3) zagęszczanie
4) tłoczenie na matrycach i chłodzenie
5) przechowanie w workach 16-25 kg lub big bagach 1 000 kg.
* Wybran parametry peletów drzewnych Parametry peletów (zgodne DIN51731): Wartość opałowa - 18MJ/kg
Wilgoć całkowita : 7…
… szybkorosnące
• długoterminowa wydajność plantacji
• odporność na szkodniki i choroby
• ekonomiczność uprawy
*Rodzaje upraw energetycznych a. Wierzba
b. Malwa pensylwańska - ślazowiec pensylwanski c. Miskant olbrzymi
d. Miskant cukrowy
e. Słonecznik bulwiasty
*Biopaliwa-ciekłe
Paliwa motorowe:
-Estery: metylowy/etylowy kwasów tłuszczowych
-Alkohole (etanol i metanol).
*Biopaliwa-gazowe
Producenci biogazu w UE…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz