Spalanie paliw - strona 2

note /search

Gazy płynne-opracowanie

 • Politechnika Wrocławska
 • Spalanie paliw
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1001

Gazy płynne to mieszaniny węglowodorów (C3-C4) będące ubocznym produktem procesów rafineryjnych ropy naftowej. LPG - Liquid Petroleum Gas Główne składniki LPG: - propan ( C3H8) - butan (i izobutan) (C4H10) 2a.Gaz ziemny *Ważniejsze składniki g...

Klasyfikacja ropy naftowej-opracowanie

 • Politechnika Wrocławska
 • Spalanie paliw
Pobrań: 119
Wyświetleń: 1442

Klasyfikacja ropy naftowej: *Przykłady systemów klasyfikacji ropy naftowej: a) ze względu na zawartość siarki ropę dzielimy na: niskosiarkową (S 2%), b) ze względu na gęstość wyróżnia się ropę : -lekką (ρ 0,91 kg/m3), c) ze względu na zawartość

Mechanizm spalania paliw-opracowanie

 • Politechnika Wrocławska
 • Spalanie paliw
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1022

Mechanizm spalania paliw W mechanizmach spalania paliw w postaci płynnej wyrożnia się kilka etapow. Po pierwsze należy skłonić ciecz do parowania pod wpływem dostarczanego ciepła. Po drugie należy zapewnić mieszanie par z utleniaczem. Po trzecie następuje

Paliwa ciekłe - ropa naftowa

 • Politechnika Wrocławska
 • Spalanie paliw
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1190

Paliwa ciekłe - ropa naftowa *podział paliw ciekłych: -naturalne-(ropa naftowa i jej pochodne, oleje łupkowe, smoła łupkowa); -sztuczne-(alkohole, paliwa z upłynniania węgla, oleje roślinne). *Inne surowce do wytwarzania paliw ciekłych ...

Paliwa i benzyna-opracowanie

 • Politechnika Wrocławska
 • Spalanie paliw
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1204

Paliwa *Paliwa-definicja Paliwa-to substancje chemiczne lub ich mieszaniny, które łatwo spalają się z udziałem powietrza, a produktem ich spalania są przede wszystkim gazy. *Paliwa-podział : -ze względu na stan skupienia:gazowe,ciekłe i stałe; -ze względu na pochodzenie:naturalne i sztuczne; -...

Przykładowe zadania na kolokwium z przedmiotu Spalanie i Paliwa

 • Politechnika Wrocławska
 • Spalanie paliw
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1001

Przykładowe zadanka na kolokwium z przedmiotu Spalanie i Paliwa - ćwiczenia Ćwiczenia 1 Wymienność paliw gazowych Policzyć gęstość gazu (np. C22II46) w danej temperaturze. Policzyć liczbę Wobbego dla danego gazu przy znanym Qs i gęstości powietrza. Wyprowadzić jednostkę lepkości kinematycznej, n...

Pytania ze sprężarek

 • Politechnika Wrocławska
 • Spalanie paliw
Pobrań: 21
Wyświetleń: 665

Pytania ze sprężarek Czym charakteryzuje się system z procesem ustalonym? Czy w systemie z procesem ustalonym może wystąpić praca granicy? Rozważmy sprężarkę powietrza w stanie ustalonym

Rodniki-opracowanie

 • Politechnika Wrocławska
 • Spalanie paliw
Pobrań: 14
Wyświetleń: 742

* Rodniki Rodniki-są to wolne atomy i fragmenty o cząstek o nieparzystej liczbie elektronów lub dwóch elektronach niesparowanych. Stężenie rodników w płomieniu jest niewielkie: 10-5 - 10-12 mol/m3 ale ich rola we wszystkich reakcjach jest bardzo ...

Rozpylanie paliw ciekłych-opracowanie

 • Politechnika Wrocławska
 • Spalanie paliw
Pobrań: 0
Wyświetleń: 630

3. Rozpylanie paliw ciekłych *Rozpylanie oleju-mechanizmy Mechanizmy rozpylania strugi cieczy Istota rozpylania cieczy w strudze polega na pokonaniu napięcia powierzchniowego cieczy przez siły zewnętrzne lub wewnętrzne: -napręże...

Spalanie biomasy-opracowanie

 • Politechnika Wrocławska
 • Spalanie paliw
Pobrań: 63
Wyświetleń: 553

Spalanie biomasy *Dawne znaczenie energetyczne biomasy W epoce pre-industrialnej ( (…) …. Fermentacja beztlenowa e. Fermentacja alkoholowa (np. bio-etanol) f. Konwersja fizykochemiczna (np. bio-oleje). *Negatywne cechy biomasy ja...