Paliwa i benzyna-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1253
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Paliwa i benzyna-opracowanie - strona 1 Paliwa i benzyna-opracowanie - strona 2 Paliwa i benzyna-opracowanie - strona 3

Fragment notatki:

Paliwa
*Paliwa-definicja
Paliwa-to substancje chemiczne lub ich mieszaniny, które łatwo spalają się z udziałem powietrza, a produktem ich spalania są przede wszystkim gazy.
*Paliwa-podział :
-ze względu na stan skupienia:gazowe,ciekłe i stałe;
-ze względu na pochodzenie:naturalne i sztuczne;
-ze wzgledu na wartość opałową: nisko i wyskokokaloryczne.
*Paliwa kopalne
Paliwa kopalne wydobywa się z ziemi,ich praźródłem jest energia słoneczna. Są to:
-węgiel;
-ropa naftowa;
-gaz ziemny.
*Inne rodzaje paliw:
-paliwa odpadowe:
~z odpadów (PAKOM);
~produkty uboczne przeróbki paliw (muły, koks rafineryjny);
-biomasa i biopaliwa.
Paliwa gazowe
*Paliwa gazowe-podstawy klasyfikacji
Ze względu na pochodzenie:
-naturalne (gaz ziemny, gaz kopalniany, gazy płynne),
-sztuczny (gaz miejski, koksowniczy, produkt zgazowania węgla, wodór). Ze względu na wartość energetyczna:
-wysokokaloryczne
- niskokaloryczne.
*Klasyfikacja paliw gazowych:normy i parametry klasyfikacyjne
Normy Polskie
• PN-C-04750:2002 Paliwa gazowe
• PN-C- 04753:2002 Wymagania dla gazu ziemnego
Parametry klasyfikacyjne
Ciepło spalania, J/m3
• Górna liczba Wobbego Ws, J/m3
• Zawartość głównych składników
*Gęstość względna i liczba Wobbego gazu palnego
gazu
Gęstość względna dV d V  
powietrza
Górna (dolna) liczba Wobbego WS(Wi)
(Ws= Qs dv-0,5) (Wi = Qi dv-0,5)
Benzyna - jeden z głównych rodzajów paliwa stosowanego do napędu samochodów, samolotów i niektórych innych urządzeń posiadających silnik spalinowy. Stosowana także jako rozpuszczalnik.
Z chemicznego punktu widzenia, głównymi składnikami benzyn są węglowodory alifatyczne o liczbie atomów węgla od 5 do 12. Występują również śladowe ilości węglowodorów nienasyconych oraz aromatycznych.
Benzyna dostarcza energii silnikowi poprzez spalanie się, czyli reakcję chemiczną z tlenem pochodzącym z atmosfery. Ze względu na to, że benzyna jest w silnikach spalana w bardzo krótkich cyklach, proces ten musi przebiegać maksymalnie szybko i równomiernie w całej objętości cylindrów silnika. Osiąga się to poprzez mieszanie benzyny z powietrzem przed dostarczeniem jej do cylindrów, tworząc tzw. mieszaninę paliwowo-powietrzną, czyli zawiesinę (mgłę) bardzo drobnych kropelek benzyny w powietrzu. Bardzo istotny wpływ na przebieg tego spalania ma też

(…)

… ołowiu), a utworzone w ten sposób paliwo nazywa się etyliną. Jego spalanie powodowało jednak emisję do środowiska silnie toksycznych i rakotwórczych tlenków ołowiu. W związku z tym, w połowie lat 80. opracowano nowe rodzaje benzyn - tzw. benzyny bezołowiowe. Do benzyn tych dodaje się kilka procent węglowodorów aromatycznych oraz eterów z grupami aromatycznymi (MMT). Dodatek tych związków poprawia…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz