Podział gazów w Polsce na grupy wg polskiej normy-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 70
Wyświetleń: 2149
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Podział gazów w Polsce na grupy wg polskiej normy-opracowanie - strona 1

Fragment notatki:

Podział gazów w Polsce na grupy wg polskiej normy, każda z tych grup dzieli się jeszcze na podgrupy, która określa nominalne wartości liczby Wobbego:
GS (gazy sztuczne, które pochodzą z przeróbki paliw stałych i ciekłych oraz z zmieszania ich z paliwami miejskimi i propano-butanowymi, np. gazy z zgazowania węgla; grupa ta składa się z następujących podgrup 25, 30, 35) GZ (gazy ziemne pochodzenia naturalnego, których głównym składnikiem jest metan, np. gazy wysokometanowe, gazy zaazotowane, gazy kopalniane; grupa ta składa się z następujących podgrup 25, 30, 35, 41, 50)
GPB (gazy propanowo-butanowe, są to gazy węglowodorowe płynne, które muszą ściśle przestrzegać narzucone normy)
GP (mieszaniny gazu propanowo-butanowego tzw. butan techniczny z powietrzem powinny mieć liczbę Wobbego na poziomie 25)
Zakres stabilnej pracy palnika inżektorowego
1 - cofanie się płomienia
2 - odrywanie się płomienia
3 - żółte końca płomienia (niższa sprawność, tworzy się sadza)
4 - spalanie z zwiększoną stratą wylotową, kominową
5 - maksymalne zassanie powietrza
Zabezpieczenia stosowane w palnika inżektorowych przed oderwanie się płomienia:
Dla gazów o większej prędkości spalania (głównie te które zawierają wodór) mogą być przyjęte dla tych samych warunków wyższe obciążenia cieplne, a więc większe prędkości wypływu mieszanki
Paliwa o większych wartości normalnej prędkości spalania mogą być spalane dla wyższych wartości współczynnika nadmiaru powietrza
Metody zapobiegające cofnięcie się płomienia do palnika:
Obniżenie wartości nadmiaru powietrza
Zmniejszenie otworów wylotowych z palnika
Przestrzeganie pewnych wartości współczynnika nadmiaru powietrza dla mieszanin wstępnie zmieszanych (dla gazu koksowniczego 0,3-0,5 dla gazu ziemnego od 0,4-0,6)
Identyfikacja spalania paliw gazowych głównie polega na doprowadzeniu do procesu spalania dla odpowiedniej ilości powietrza, ta ilość powietrza określona jest współczynnikiem nadmiary powietrza, jest to stosunek ilości powietrza rzeczywiście doprowadzonego podczas procesu spalania do ilości powietrza teoretycznego wynikającego ze stechiometrii.
Optymalna wartość współczynnika nadmiaru powietrza dla paliw gazowych wynosi 1,05-1,4
Jeżeli ilość powietrza doprowadzonego do procesu spalania będzie zbyt mała wtedy spalanie będzie się odbywało w sposób niezupełny (będą powstawały takie produkty jak tlenek węgla i cząsteczki sadzy) i niecałkowitego (gdy paliwo się nie dopali) ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz