pomiar charakterystycznych temperatur płomienia - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 7
Wyświetleń: 707
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
pomiar charakterystycznych temperatur płomienia - omówienie - strona 1

Fragment notatki:

Wstęp.
Światowe zasoby paliw kopalnych są ograniczone. Ich eksploatacja będzie miała swój kres, a ceny mogą podlegać znacznym wahaniom. Ponadto kurczą się możliwości obniżania toksyczności gazów powstających w toku spalania. Coraz intensywniej poszukuje się paliw alternatywnych, mniej agresywnych dla środowiska naturalnego. Dla technicznie dobrego spalania paliw płynnych należy zapewnić możliwie jak największy dostęp powietrza do cząstek oleju. Można to osiągnąć przez:
odparowywanie oleju w jak najcieńszych warstwach;
jak najdrobniejsze rozpylenie oleju za pomocą dysz i doprowadzenie go z odpowiednią ilością powietrza do komory spalania. Spalanie paliw ma na celu uzyskanie możliwie całkowitej energii cieplnej przy jego utlenieniu, dlatego należy wiedzieć, w jakich warunkach proces spalania jest najbardziej efektywny.
Paliwem nazywamy taką substancje, która podczas spalania wydziela dużą ilość ciepła, występuje w przyrodzie w większych ilościach oraz koszt wydobycia i transportu jest stosunkowo mały (w porównaniu z otrzymana ilością ciepła).
Spalanie z chemicznego punktu widzenia - jest zjawiskiem utleniania wszystkich związków palnych zawartych w paliwie, połączonym z wydzielaniem ciepła. Techniczne pojęcie spalania związane jest z powstawaniem widocznego płomienia.
Aby proces ten zachodził, konieczne jest zapewnienie bezpośredniego wymieszania paliwa z tlenem, a całość mieszaniny musi być doprowadzona do temperatury palenia.
Rozróżnia się:
spalanie całkowite, przy którym uchodzące gazy spalinowe nie zawierają żadnych części palnych;
spalanie niecałkowite, przy którym w spalinach znajdują się gazy niecałkowicie utlenione.
Aby proces spalania mógł przebiegać całkowicie i zupełnie, muszą być spełnione następujące warunki:
odpowiedni stosunek nadmiaru powietrza;
odpowiednio duża komora paleniskowa;
zawirowanie płomienia;
odpowiedni palnik.
Spalanie paliw ciekłych w większości zastosowań polega na ich rozpyleniu i spaleniu zbioru kropel, dlatego ważny jest mechanizm spalania pojedynczej kropli.
W procesie spalania paliw ciekłych należy wyróżnić dwie fazy: odparowania, a następnie spalania
par. Dlatego na szybkość spalania paliw ciekłych dominujący wpływ mają następujące czynniki:
parowanie cieczy,
mieszanie par z utleniaczem,
kinetyka chemiczna reagowania paliwa z tlenem.
Szybkość parowania cieczy zależy przede wszystkim od strumienia ciepła dopływającego q do paliwa ciekłego, dlatego w kwasi-ustalonych warunkach wrzenia szybkość parowania

(…)


959
31
1
3
1006
388
10,45
177
44
1
4
1102
382
6,11
495
90
1
5
1130
385
4,18
25
111
1
6
1090
358
1,60
36
102
7
7
1140
392
4,42
452
98
9
Opracowanie wyników.
Wzory:
Wyznaczanie współczynnik nadmiaru powietrza λ:
gdzie:
λ - współczynnik nadmiaru powietrza
21 - zawartość tlenu w powietrzu - zawartość tlenu w spalinach Przeliczanie poziomu zanieczyszczeń na odniesiony do stałej zawartości tlenu 3…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz