Podstawowe właściwości kotłów-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 56
Wyświetleń: 994
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu

Fragment notatki:

Główne sposoby oszczędzania energii:
Cały szereg modernizacji, m.in. wszelakie przedsięwzięcia polegające na ociepleniu budynku
Racjonalne wykorzystywanie energii, czyli dopasowanie mocy urządzeń do rzeczywistego zapotrzebowania (wiele strat wynika z przewymiarowania urządzeń)
Podstawowe własności charakteryzujące paliwa gazowe brane pod uwagę przy doborze ich do spalania w danych urządzeniach:
Ciepło spalania Jest to ilość wydzielona podczas zupełnego i całkowitego spalania danego paliwa, przy czym produkty zostają ochłodzone do temperatury początkowej substratów. Wartość opałowa Jest to ilość wydzielona podczas zupełnego i całkowitego spalania danego paliwa, przy czym para wodna powstała w procesie spalania nie zostaje skroplona. Związana jest ciepłem kondensacji wilgoci. Wilgoć w paliwie gazowym pochodzi z:
Zawilgocenia samego paliwa (stosunkowo nieduży udział)
Produktów spalania węglowodorów i wodoru
Zawartości wilgoci w powietrzu dostarczanym do spalania paliwa
Gęstość Jest to stosunek masy gazu do objętości Gęstość względna Jest to stosunek mas jednostkowych objętości gazu do objętości powietrza, przy czym objętości te są przy tych samych warunkach, zazwyczaj w warunkach normalnych
Liczba Wobbego Jest to iloraz wartości opałowej do pierwiastka z gęstości względnej. Pozwala nam ona dobrać różne paliwa gazowe dla osiągnięcia tej samej mocy cieplnej w palniku przy stałym nadciśnieniu.
- współczynnik - nadciśnienie gazu przed dyszą palnikową
Prędkość spalania Jest to prędkość przemieszczania się czoła płomienia mieszaniny gazu palnego z powietrzem i mierzona jest w kierunku prostopadłym do frontu płomienia. Zależy ona od:
Rodzaju spalanego gazu
Ilości doprowadzonego powietrza
Temperatury spalania
Maksymalna wartość spalania odpowiada stechiometrycznym warunkom. Największą prędkość spalania w mieszaninie z powietrzem ma wodór, najmniejszą zaś tlenek węgla.; natomiast ma on wraz z wodorem bardzo szeroki zakres stężeń, w którym się spala, w przeciwieństwie do bardzo wąskich granic spalania metanu.
Prędkość wypływu mieszaniny paliwowo-powietrznej (rozprzestrzeniania się płomienia)
Granica zapłonu (palności)
Określa graniczne zawartości paliwa gazowego w mieszaninie z powietrzem pomiędzy którymi zachodzi proces spalania, tzn. że poza tymi granicami mieszanka jest niepalna, ponieważ poza tymi granicami zawsze jest za mało jednego ze składników, niedostateczne stężenie jednego z reagentów.

(…)

… z reagentów.
Czas spalania pojedynczej kropli oleju gdzie: - gęstość - ciepło parowania - współczynnik przewodzenia ciepła - temperatura otoczenia - temperatura wrzenia - wymiar kropli

... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz