Paliwa transportowe; benzyna -opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 140
Wyświetleń: 959
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Paliwa transportowe; benzyna -opracowanie - strona 1

Fragment notatki:

TECHNOLOGIA CHEMICZNA - SUROWCE I NOŚNIKI ENERGII
Temat seminarium: Paliwa transportowe; benzyna
Spis treści:
Paliwa silnikowe; podział i ogólna charakterystyka paliw silnikowych.
Benzyna.
Charakterystyka ogólna benzyny.
Produkcja benzyny.
Komponowanie benzyn silnikowych i rodzaje komponentów.
Właściwości fizykochemiczne i użytkowe benzyn silnikowych.
Właściwości zapłonowe benzyn.
Spalanie normalne i detonacyjne.
Liczba oktanowa.
Skala liczb oktanowych.
Sposoby oznaczania liczb oktanowych.
Metoda badawcza (LOB)
Metoda motorowa (LOM)
Metoda frontalna (LOF)
Metoda drogowa (LOD)
Skłonność do tworzenia osadów.
Trwałość benzyn samochodowych.
Mieszanka paliwowo-powietrzna.
Proces powstawania mieszanki paliwowo-powietrznej.
Czynniki wpływające na szybkość parowania benzyny w procesie powstawania mieszanki paliwowo-powietrznej.
Skład frakcyjny benzyn.
Prężność par nasyconych benzyn.
Dodatki uszlachetniające do benzyn silnikowych.
Dodatki działające w systemie dystrybucji benzyny.
Dodatki działające w układzie paliwowym i silniku.
Oddziaływanie benzyn silnikowych na środowisko.
Toksyczność benzyn.
Rodzaje uwalnianych do środowiska substancji.
Wymagania jakościowe dla benzyn silnikowych.
Paliwa silnikowe.
Paliwa silnikowe dzielimy na:
- paliwa do silników o zapłonie samoczynnym (ZS).
- paliwa do silników o zapłonie iskrowym (ZI),
Paliwa do silników z zapłonem samoczynnym, np. oleje napędowe, otrzymuje się w procesach pierwotnej i wtórnej przeróbki ropy nafto­wej. Do produkcji olejów napędowych są stosowane zwykle frakcje wrzące w temperaturze 200-350°C. Z nisko- i średnio-wrzących frakcji ropy naftowej otrzymuje się paliwa do silników o zapłonie iskrowym, np. gaz płynny, gaz ziemny oraz lekkie produkty wtórnej przeróbki ropy naftowej i gazu. Do najważniejszych paliw ciekłych należy benzyna.
Benzyna.
Charakterystyka ogólna benzyny.
Benzyna jest popularnym paliwem stosowanym w samochodach oraz innych pojazdach, które czerpią moc z silników o zapłonie iskrowym. Benzyna jest mieszaniną węglowodorów wrzących w temperaturze 30-215oC, zawiera ona składniki o liczbie atomów węgla w cząsteczce od C4 do C10. W skład benzyny wchodzą przede wszystkim węglowodory aromatyczne, parafinowe, naftenowe, olefinowe oraz ich pochodne. Obecnie benzyna silnikowa, którą stosujemy zawiera również komponenty niewęglowodorowe (etery, alkohole), a także dodatki uszlachetniające, które mają za zadanie poprawić właściwości eksploatacyjne.


(…)

…]
Właściwości fizykochemiczne i użytkowe benzyn silnikowych.
Właściwości zapłonowe benzyn.
Właściwości zapłonowe benzyn określają: temperatura zapłonu, temperatura samozapłonu i granice zapłonu. Temperatura zapłonu jest bardzo niska i znajduje się w przedziale 40-55oC, zaś temperatura samozapłonu jest wysoka i wynosi ok. 500oC. Granice zapłonu określają zakres stężenia, w jakim mieszanka paliwowo-powietrzna…
… uwalnianych do środowiska substancji.
Benzyny silnikowe należą do najbardziej niebezpiecznych dla środowiska. Zawierają one jednopierścieniowe węglowodory aromatyczne C6÷C10,w tym benzen, alkeny dodatki uszlachetniające, które są toksycznymi składnikami. Benzyny silnikowe ulegają odparowaniu, więc zmniejszają swoją toksyczność dla środowiska gruntowo-wodnego. Jednak zawarte w benzynie węglowodory aromatyczne…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz