Chemia i technologia chemiczna

Rozmieszczenie złóż Ropy naftowej-opracowanie

 • Politechnika Wrocławska
 • Chemia i technologia chemiczna
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1414

Rozmieszczenie z łóz Ropy naftowej Rozmieszczenie Ropy naftowej na świecie jest nierównomierne: - około 65% zasobów ropy naftowej znajduje się w basenie Zatoki Perskiej. Największe złoża ropy zalęgają w Arabii Saudyjskiej (prowincja Al-Hasa, wydobywa też na

Oej napędowy-opracowanie

 • Politechnika Wrocławska
 • Chemia i technologia chemiczna
Pobrań: 21
Wyświetleń: 609

OLEJE NAPĘDOWE UWAGI OGÓLNE Oleje napędowe są paliwami ciekłymi, przeznaczonymi do silników wysokoprężnych z zapłonem samoczynnym(Diesla). Oleje napędowe zwane paliwami dieslowymi są spalane w innego rodzaju silnikach niż paliwa benzynowe. Wynalazcą takiego silnika był Rudolpch Diesel 1893r. Cel...

Wzbogacanie węgla-opracowanie

 • Politechnika Wrocławska
 • Chemia i technologia chemiczna
Pobrań: 574
Wyświetleń: 2674

Wzbogacanie węgla Spis treści. Definicja i cel wzbogacania węgla. Sposoby wzbogacania węgla. Wzbogacanie ręczne. Wzbogacanie grawitacyjne na zasadzie różnicy ciężaru właściwego i różnicy prędkości opadania ziaren węgla i skały płonnej: ...

Paliwa transportowe; benzyna -opracowanie

 • Politechnika Wrocławska
 • Chemia i technologia chemiczna
Pobrań: 140
Wyświetleń: 959

TECHNOLOGIA CHEMICZNA - SUROWCE I NOŚNIKI ENERGII Temat seminarium: Paliwa transportowe; benzyna Spis treści: Paliwa silnikowe; podział i ogólna charakterystyka paliw silnikowych. Benzyna. Charakterystyka ogólna benzyny. Produkcja benzyny. Komponowanie benzyn silnikowych i rodzaje komponentów...

Technologia chemiczna- pytania na egzamin

 • Politechnika Wrocławska
 • Gryglewicz
 • Chemia i technologia chemiczna
Pobrań: 154
Wyświetleń: 693

Węgiel i ropa pytania z tego roku: WĘGIEL I 1. Wymienić grupy macerałów. 2. Wyjaśnić co oznacza wilgoć w stanie powietrzno-suchym 3. Co to jest pak węglowy? 4. Skład smoły koksowniczej. 5. Jakie typy węgli przechodzą przez stan plastyczny? 6. Wymieni...

Ropa naftowa-opracowanie

 • Politechnika Wrocławska
 • Gryglewicz
 • Chemia i technologia chemiczna
Pobrań: 70
Wyświetleń: 847

Skład elementarny składników grupowych Frakcje N O S C H Nasyconne Aromaty Żywice 1 1,83 rośnie w dół tabeli rośnie w dół tabeli 1,44 rośnie w dół tabeli 1,47 Żywice 2 Asfalteny H/C 1,4 mniej niż w żywicach 1,31 Ropa naftowa (ekstrakcja pentanem) Asfalteny (nierozpuszczaln...

Węgiel-opracowanie

 • Politechnika Wrocławska
 • Gryglewicz
 • Chemia i technologia chemiczna
Pobrań: 147
Wyświetleń: 1330

Minerały występujące w węglu Grupa minerałów Minerał Minerały ilaste Kaolinit Al4[(OH)8Si4O10] Illit K2(AlFe3+Mg5)[(OH)2(AlSi3)O10] Węglany Kalcyt CaCO3 Syderyt FeCO3 Dolomit CaMg(CO)3 Siarczki Piryt FeS2 Markasyt FeS2 Tlenki Kwarc SiO2 Rutyl TiO2 Chlorki Halit NaCl Sylwin KCl Si...