Ropa naftowa-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 70
Wyświetleń: 847
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Ropa naftowa-opracowanie - strona 1

Fragment notatki:

Skład elementarny składników grupowych
Frakcje
N
O
S
C
H
Nasyconne
Aromaty
Żywice 1
1,83
rośnie w dół
tabeli
rośnie w dół
tabeli
1,44
rośnie w dół
tabeli
1,47
Żywice 2
Asfalteny
H/C
1,4
mniej niż w żywicach
1,31
Ropa naftowa (ekstrakcja pentanem)
Asfalteny (nierozpuszczalne)
Rozpuszczalne (adsorpcja Al2O3)
Malteny
Eter naftowy (nasycone)
Aromaty (benzen)
Żywice 1 (benzen, etanol)
Źywice 2 (etanol)
CI = 0
węglowodory parafinowe
CI = 0-15
przewaga węglowodorów parafinowych
CI = 15-50
przewaga węglowodorów cyklicznych
CI 50
przewaga węglowodorów aromatycznych
CI = 100
węglowodory aromatyczne
ropy lekkie - droższe
ropy ciężkie - tańsze
bitumy (najcięższe ropy i substancje wyjściowe herogenu)
Ropy lekkie zawierają (uszeregowane: zawartość malejąca):
- nafteny
- n-parafiny
- i-parafiny
- aromaty
- żywice i asfalteny
Gaz
-
Benzyna
C5-C10 (180oC)
Nafta
C11-C13 (250oC)
Olej napędowy
C14-C17 (310oC)
Lekki destylat próżniowy
C18-C25 (410oC)
Ciężki destylat próżniowy
C26-C35 (510oC)
Pozostałość
C36-C60
Destylacja ropy naftowej:
1. atmosferycznie do Oleju napędowego a później Mazut (pozostałość),
2. pod ciśnieniem do Ciężkich destylatów a później Gudron (pozostałość)
Temperatura wrzenia:
- n-parafinowe maleją wraz ze wzrostem Twrz
- wzrastają żywice i asfalteny wraz ze wzrostem Twrz
- maleją aromaty ale tu bardziej zależy od rodzaju ropy niż od wzrostu Twrz
Zakres właściwośći fizykochemicznych rop naftowych
Właściwości
Wielkość
API (stopnie gęstości)
44,5 - 100,0
T płynięńcia (oC)
(+ 30) - (- 60)
Lepkość (cST)
2 - 5500
Prężność par (bar)
0,06 - 0,75
T zapłonu (oC)


(…)

…, C3H8, H2S)

Rafineria (procesy pierwotne)
Odsalanie - zawartość soli może przekraczać 30-1500 mg/dm3, do poziomu 10mg/dm3 mycie wodą
(dehydratory, 100-150oC, wymieszanie, 500-1000 kPa, odparowanie lekkich składników)
• Efektywność odsalania - (gęstość, lepkość, przewodność elektryczna), napięcie powierzchniowe,
asfalteny / parafiny, pH, zasolenie, zawartość zawiesin)
• Zawartość wody w ropie…
…. pakietów, które dobiera się indywidualnie do benzyn charakterystycznych dla danego
producenta: detergent, inhibitor korozji. deemulgator, antyutleniacz itd.
• Etanol - absolutny paliwowy (max 5% V/V) - (5,3% m/m)
• Zalety: wysoka LO, zmniejszenie emisji spalin (5% V/V - zmniejszenie emisji CO o około 20%)
• Wady: higroskopijność, zwiększenie właściwości korozyjnych wraz ze zwiększeniem zawartości wody…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz