Oej napędowy-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 21
Wyświetleń: 609
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Oej napędowy-opracowanie - strona 1

Fragment notatki:

OLEJE NAPĘDOWE
UWAGI OGÓLNE
Oleje napędowe są paliwami ciekłymi, przeznaczonymi do silników wysokoprężnych z zapłonem samoczynnym(Diesla).
Oleje napędowe zwane paliwami dieslowymi są spalane w innego rodzaju silnikach niż paliwa benzynowe.
Wynalazcą takiego silnika był Rudolpch Diesel 1893r. Celem jego pracy miał być silnik, do spalania taniej, niskiej jakości benzyny lub pyłu węglowego. W celu wykorzystania zjawiska samozapłonu paliwa przy wyższych ciśnieniu i temperaturze, w cylindrze sprężał powietrze, do którego wstrzykiwał paliwo.
CHARAKTERYSTYKA OLEJÓW NAPĘDOWYCH
Oleje napędowe są skomplikowanymi mieszaninami węglowodorów liczbie atomów węgla w cząsteczce C11-C25 i zakresie temperatury wrzenia 120-360˚C. Skład węglowodorowy zależy w pierwszym rzędzie od charakterystyki ropy naftowej, z której zostały otrzymane, i od rodzajów procesów, którym były poddawane w rafinerii. Głównymi komponentami paliw dieslowych są destylaty atmosferyczne z ropy naftowej , z której zostały otrzymane, ale udział frakcji z przeróbki wtórnej też jest znaczący. Podstawowe wymagania stawiane tym paliwom są następujące;
Po wstrzyknięciu do cylindra porcji paliwa powinien nastąpić jego zapłon z opóźnieniem trwającym kolka ms.
Spalanie powinno przebiegać czysto, cicho i ekonomicznie
Paliwo powinno być odpowiednie do systemu wtrysku stosowanego w samochodzie
Spaliny nie mogą mieć wpływu niszczącego na żadne elemęty układu i otoczenie
Zasilanie paliwem powinno być łatwe i bezpieczne
Paliwo nie powinno ulegać degradacji podczas normalnego użytkowania Nie powinno wywierać niszczącego wpływu no powietrze, z którymi się styka
Nie może zawierać zanieczyszczeń wytrąconych wosków
WŁAŚCIWOŚCI
Właściwości paliw dieslowych różnią się znacząco od właściwości paliw benzynowych.
Do najważniejszych należą:
LICZBA CETANOWA(LC) jest miarą zdolności paliwa do samozapłonu sprężonej mieszanko paliwowo-powietrznej
INDEKS CETANOWY (IC)-oblicza się go na podstawie gęstości paliwa i przebiegu destylacji , nie zastępuje liczby cetanowej oznaczonej na silniku badawczym, ale stanowi pomocniczy parametr opisujący właściwości paliwa.
Wskaźnik ten podaje podobnie jak LC charakteryzuje właściwości samozapłonu paliwa.
LICZBY CETANOWEWĘGLOWODORÓW
węglowodór
LC
Temperatura wrzenia
węglowodór
LC
Temperatura wrzenia

(…)

… spalin.
Większa jej zawartość w paliwie powoduje:
- emisję SO2 do atmosfery (źródło kwaśnych deszczy)
- zatruwanie katalizatorów oczyszczania spalin
- korozję elementów silnika
- zanieczyszczanie oleju smarowego
Z kolei zmniejszenie zawartości siarki powoduje zmniejszenie jego własności smarnych. Zawartość siarki w paliwach dieslowych jest systematycznie ograniczana, a obecne zgodnie z dyrektywą…

WĘGLOWODORY AROMATYCZNE: ~ 11%
Paliwa handlowe zawierają niewielką ilość wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (WWA), przy czym komponenty z destylacji pierwotnej zawierającej głównie układy 2 i 3-pierścieniowe, komponenty pochodzące z procesów rozkładowych zawierających również WWA 4-6 pierścieniowe.
Węglowodory aromatyczne to głównie:
Alkilobenzeny Indyny
Naftaleny
Bifenyle
Acenaftaleny
Fenantreny
Chryzeny Areny
Węglowodory aromatyczne powodują wydłużenie okresu opóźnienia zapłonu, charakteryzuje je stukowe spalanie, wywołujące tzw. twardą prace silnika(dotyczy silników z zapłonem iskrowym). WWA wpływają szkodliwie na środowisko, a ich spalanie przyczynia się do tworzenia wysokocząsteczkowych produktów o właściwościach kancerogennych (rakotwórczych).
KOMPONOWANIE OLEJÓW NAPĘDOWYCH
Chociaż…
… są to bezbarwne związki ich rodzaj i metody wykrywania nie upowszechnia się gdyż dzięki nim możliwa jest identyfikacja pochodzenia paliwa.
BIODIESLE
Biodiesle są estrami wytworzonymi w reakcji transestryfikacji olejów roślinnych, takich jak oleje: rzepakowy, sojowy, słonecznikowy i inne, za pomocą alkoholi małocząsteczkowych, takich jak metanol lub etanol.
UPROSZCZONY SCHEMAT REAKCJI TRANSESTRYFIKACJI OLEJU…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz