Paliwa stosowane w kotłach

Nasza ocena:

3
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1176
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
 Paliwa stosowane w kotłach - strona 1  Paliwa stosowane w kotłach - strona 2  Paliwa stosowane w kotłach - strona 3

Fragment notatki:

Ogrzewnictwo, ciepłownictwo i  wentylacja.      Paliwa stosowane w kotłach.    • paliwa stałe – drewno, torf, węgiel brunatny, węgiel kamienny, koks  • paliwa gazowe – gaz ziemny, gaz miejski, gaz koksowniczy, gaz wodny  • paliwa płynne – olej opałowy lekki, olej opalowy średni, olej opałowy ciężki    Drewno-najstarsze paliwo ludzkości, odnawialne, wartość opalowa jest zależna od twardości  drewna (bukowe i dębowe najwyższa wartość opałowa).    Węgiel – w technice grzewczej Używamy węgla kamiennego, koksu z węgla kamiennego i  węgla brunatnego. Znacznie większe emisje sadzy, pyłu i siarki powstają przy spalaniu węgla  niż przy spalaniu paliw gazowych i płynnych.    Olej opałowy – pozyskiwany z ropy naftowej, najczęściej do ogrzewania mieszkań stosuje się  ekstralekki olej opałowy (EL). Ponieważ olej opałowy zapal się w temperaturze powyżej  55 oC, więc w czasie jego składowania powstaje zagrożenie pożarowe. Minimalne wymagania  dotyczące oleju opałowego podaje norma DIN 51603-1 (PN-C-96024:2001).    Parametry olejów opałowych:  •gęstość (dla temp. 15oC) EL:ρ=860 kg/m3 ,  •zawartość siarki – max 0,20 %,  •temperatura zapłonu – powyżej 55oC,  •lepkość kinematyczna ν podawana w temp. 20oC – jest miarą zawiesistości cieczy, wraz ze  spadkiem temperatury ciecz, np. olej opałowy staje się gęstsza - lepkość kinematyczna  zwiększa się. Wraz ze wzrostem temperatury ciecz staje się rzadsza – lepkość kinematyczna  zmniejsza się. Zatem aby zmniejszyć lepkość kinematyczną, jest wymagany w niektorych  typach palnikow podgrzew oleju.  Claudpoint - oleju opałowego – jest to temperatura w ktorej występuje pierwsze zmętnienie  oleju, dlatego należy zwracać uwagę, aby przewody nie były projektowane w zimnych  obszarach. temp. projektowa 3oC. W temperaturze ok. -9oC olej opałowy nie moze być  przepompowywany, w temp. -12  oC zostaje osiągnięta graniczna wartość filtracyjności, przy  której olej opałowy nie daje się juz filtrować – wazne przy magazynowaniu oleju.    Wartość cieplna- jest to pojecie ogolne dla wartości opałowej i dla ciepła spalania. Podaje ona  ilość ciepła w zależności od masy lub objętości, ktora powstanie przy pełnym spalaniu;  typowe jednostki MJ/kg; MJ/m3; kWH/kg; kWh/m3; kWh/l    Wartość opałowa – jest to ciepło spalania zmniejszone o ciepło potrzebne do odparowania  wody zawartej w spalinach.    Ciepło spalania – jest to energia odniesiona do ilości paliwa, ktora wydzieli się przy zupełnym  spalaniu materiału, jeśli powstaje podczas spalania para wodna ulegnie kondensacji i odda 

(…)

… do gęstości powietrza, jest to wartość niemianowana.
d=ρngaz./ρnpow
d - gęstość względna
ρngaz. – gęstość gazu w stanie normalnym
ρnpow. – gęstość powietrza w stanie normalnym
Gęstość względna powietrza wynosi d=1. Zatem gaz o gęstości względnej d<1 jest Lżejszy od
powietrza (np.
metan). Jeżeli d >1, to gaz jest cięższy od powietrza (np. propan).
Liczba Wobbego – jest Używana do oceniania zmienności gazow…
… tylko w tej samej temperaturze i przy tych
samych stosunkach ciśnień. W technice gazowej Używane jest rowniez pojęcie : gęstość
względna d –
jest to stosunek gęstości gazu do gęstości powietrza, jest to wartość niemianowana.
d=ρngaz./ρnpow
d - gęstość względna
ρngaz. – gęstość gazu w stanie normalnym
ρnpow. – gęstość powietrza w stanie normalnym
Gęstość względna powietrza wynosi d=1. Zatem gaz o gęstości względnej…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz