Procesy energetycznego spalania paliw

Nasza ocena:

3
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1036
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Procesy energetycznego spalania paliw - strona 1 Procesy energetycznego spalania paliw - strona 2 Procesy energetycznego spalania paliw - strona 3

Fragment notatki:


1.1. Struktura zużycia nośników energii pierwotnej w Polsce  1.2. Destrukcyjne oddziaływanie procesów energetycznego           spalania paliw na środowisko  1.3. Poziom emisji zanieczyszczeń z terenu Polski (w mln Mg/rok)  1.4. Struktura emisji SO2 i NOx z terenu Polski  1.5. Szacowanie unosu pyłu i SO2  1.6. Wskaźniki unosu NOx oraz CO2  1  2  WĘGIEL  ROPA NAFTOWA  GAZ  HYDROENERGIA  INNE ODNAWIALNE  60% 5% 13% 23% Zużycie ogółem  Zużycie do produkcji energii elektrycznej  96%   depozycja zanieczyszczeń pyłowych (popiół lotny) i gazowych (SO2, NOx,  CO2) w atmosferze,  3  EMISJA  TECHNOLOGIE  REDUKCJI  ZANIECZYSZCZEŃ  UNOS     depozycja odpadu paleniskowego (popiół, żużel) i nadkładu (górnictwo  odkrywkowe) w litosferze,   degradacja jakości wód powierzchniowych (wprowadzanie zasolonych wód  kopalnianych),          obniżanie poziomu wód gruntowych (wydobywanie węgla).   Poziom dopuszczalnej emisji regulują stosowne przepisy wymuszające nie  tylko wysoką skuteczność redukcji zanieczyszczeń, ale także coraz częściej  zmianę technologii spalania.  TECHNOLOGIE  SPALANIA  PALIW  4  0 1 2 3 4 1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 SO 2  pył   NO x  0 100 200 300 400 1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 CO 2  5  2009 rok  SO2   energetyka  58,2 %  transport  0,2 %   inne  procesy  41,6 %  NO2   energetyka  37,3 %  transport  43,3 %   inne  procesy  19,4 %  1990 rok  SO2   energetyka  64,5 %  transport   inne  procesy  NO2   energetyka  39,1 %  transport  37,5 %   inne  procesy  6  Strumień masy popiołu lotnego unoszonego w spalinach         paliwa płynne - 0,4 - 0,5 kg/t paliwa                                 paliwa gazowe ~ 7 kg/106m3u paliwa                                  paliwa stałe  U = 0,01 B Ar au, kg/s     gdzie: B – zużycie paliwa, kg/s                Ar - zawartość popiołu w paliwie,%                au - współczynnik unosu popiołu (au = 0,05 – 0,80)   Strumień masy SO2 unoszonego w spalinach  U = 0,02 k B Sr ,kg/s  gdzie:  B – zużycie paliwa, kg/s             Sr - zawartość siarki w paliwie w stanie roboczym,%             k = 0,80 dla palenisk rusztowych             k = 0,95 dla palenisk pyłowych             k = 1,00 dla palenisk na paliwa płynne i gazowe  7  Unos  NO x w mg/ MJ  gaz  ziemny  ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz