Techniki oczyszczania spalin

note /search

Techniki oczyszczania spalin - pojęcia

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Techniki oczyszczania spalin
Pobrań: 175
Wyświetleń: 1568

2.1  Proces odpylania  2.2  Proces odsiarczania  2.3  Koszty usuwania zanieczyszczeń ze spalin – ogólna          charakterystyka   1  Gaz zapylony  - medium dwufazowe, które stanowi gazowy ośrodek  dyspersyjny zwany fazą rozpraszającą oraz rozproszona w  postaci pyłu faza   stała.  Pył  - ciało s...

Odpylacze mechaniczne

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Techniki oczyszczania spalin
Pobrań: 910
Wyświetleń: 5390

    3.1. Odpylacze mechaniczne      3.1.1. Odpylacze grawitacyjne (komory osadcze)      3.1.2.  Koncentratory inercyjne      3.1.3. Cyklony      3.1.4. Koncentratory odśrodkowe      3.1.5. Przeciwbieżny odpylacz cyklonowy    3.2. Odpylacze filtra...

Odazotowanie spalin - oczyszanie spalin

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Techniki oczyszczania spalin
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1274

5.1. Pochodzenie tlenków azotu w spalinach  5.2. Metody ograniczenia emisji tlenków azotu – systematyka metod  5.3. Techniki ograniczania emisji tlenków azotu  5.4. Analiza porównawcza  1  2  Klasyfikacja   Pochodzenie  Od czego zależy ich ilość  tlenki  termiczne  azot w  powietrzu  wprowadzo- n...

Odpylacz przeciwbieżny-opracowanie

 • Politechnika Wrocławska
 • Techniki oczyszczania spalin
Pobrań: 287
Wyświetleń: 2338

Odpylaniem nazywamy usuwanie cząstek stałych ze strumienia zanieczyszczonego gazu. Urządzenia do odpylania gazów możemy podzielić na odpylacze mokre i suche. Trzeba dodać, że pył może posiadać różne właściwości i również od nich oraz od rodzaju pyłu może zależeć wybór odpylacza. Odpylacze różnią się...

Procesy energetycznego spalania paliw

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Techniki oczyszczania spalin
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1043

1.1. Struktura zużycia nośników energii pierwotnej w Polsce  1.2. Destrukcyjne oddziaływanie procesów energetycznego           spalania paliw na środowisko  1.3. Poziom emisji 

Sekwestracja dwutlenku węgla

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Techniki oczyszczania spalin
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1925

6.1. Etapy sekwestracji CO2     6.2. Separacja CO2 ze strumienia spalin     6.3. Trwałe zdeponowanie lub unieszkodliwienie CO2 (deponowanie w morzach i           oceanach, mineralizacja CO2, sekwestracja geologiczna )    6.4. Monitoring – minimalizacja ryzyka sekwestracji geologicznej    1  2  Se...

Opracowanie pytań - omówienie - cyklony bakteryjne

 • Politechnika Wrocławska
 • Techniki oczyszczania spalin
Pobrań: 182
Wyświetleń: 1883

Zdefiniuj pojęcie przedziałowej skuteczności odpylania i ziarna granicznego Przedstawić schematy technologiczne instalacji wyposażonych w koncentratory Uzasadnić celowość stosowania cyklonów bateryjnych Podać zasadę budowy i działania odpylacza...