Sekwestracja dwutlenku węgla

Nasza ocena:

3
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1911
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Sekwestracja dwutlenku węgla - strona 1 Sekwestracja dwutlenku węgla - strona 2 Sekwestracja dwutlenku węgla - strona 3

Fragment notatki:


6.1. Etapy sekwestracji CO2     6.2. Separacja CO2 ze strumienia spalin     6.3. Trwałe zdeponowanie lub unieszkodliwienie CO2 (deponowanie w morzach i           oceanach, mineralizacja CO2, sekwestracja geologiczna )    6.4. Monitoring – minimalizacja ryzyka sekwestracji geologicznej    1  2  Sekwestracja CO2   oznacza czynności mające na celu wychwycenie, transport oraz   unieszkodliwienie lub  trwałe zdeponowanie i odizolowanie od biosfery   dwutlenku węgla.   Najprostszym i najtańszym etapem sekwestracji jest transport. Skroplony dwutlenek węgla   transportuje się  najczęściej rurociągami. Najdłuższy dotychczas uruchomiony rurociąg to  McElmo Dome w USA (800 km).     SEPARACJA CO 2  ZE STRUMIENIA  SPALIN      DEPOZYCJA  W  IZOLACJI OD  BIOSFERY    TRANSPORT  3  Wysokie koszty realizacji tego etapu (60-70 % kosztów całkowitych sekwestracji) w  znacznym stopniu wynikają ze zwykle niskiej zawartości CO2 w gazach odlotowych .    W   energetyce spaliny odlotowe, w zależności od rodzaju spalanego paliwa, zawierają od 3  do 15% CO2. Nowoczesne technologie produkcji energii umożliwiają ograniczenie ładunku  CO2 wprowadzanego do atmosfery przy równoczesnym wzroście jego udziału w spalinach:  • zgazowanie węgla  - udział rośnie do 40 %  • oxy - fuel – udział przekracza  80 %     metody separacji  • absorpcja chemiczna  • absorpcja fizyczna (np. na węglu aktywnym, zeolitach),   • adsorpcja fizyczna w metanolu, glikolu etylenowym,  • filtracja na membranach,  • procesy kriogeniczne.  6.2. Metody separacji CO2 –  absorpcja  chemiczna    •absorpcja w wodnym roztworze (15-30 %) monoetanoloaminy (MEA)  2HO-C 2H4-NH2 + CO2 + H2O    (HO-C2H4-NH3)2CO3    • absorpcja pod ciśnieniem w gorącym wodnym roztworze (25-35 %)      węglanu potasu (metoda Bensona-Fielda)           w absorberze powstaje kwaśny węglan potasu  CO 2 + H2O     HCO - 3 + H +  K 2CO3 + HCO - 3     2KHCO3  w desorberze wskutek  rozprężania (0,15 MPa) z kwaśnego węglanu  potasu  wydziela  się  mieszanina  CO 2  i  H20,  a  po  oddzieleniu  wody  uzyskuje  się  CO 2  (99  %),  natomiast  zregenerowany  węglan  potasu  kierowany jest ponownie do absorbera    6.2. Metody separacji CO2 – filtracja na  membranach    Duże nadzieje wiąże się z metodami membranowymi, które  zapewniają   największą skuteczność i ciągłość procesu, nie generując przy tym  wtórnych odpadów.     W inżynierii membran wykorzystuje się nanotechnologię w procesie 

(…)

… naftowych czy gazowych z punktu widzenia prawa nie jest odpadem tylko elementem
powszechnie praktykowanej – zgodnie z zasadami sztuki górniczej – technologii
Także w przypadku zatłaczania do złóż na Morzu Północnym jest medium, które wraca tam skąd wyszło – a
więc też nie jest traktowane jako odpad.
W innych przypadkach (spaliny kotłowe) – jako wychwycony i skroplony gaz cieplarniany jest odpadem – brak…
… geologicznej
Warunki lokalizacji
stabilny tektonicznie teren, na którym występują skały osadowe o dużej miąższości, znacznym
rozprzestrzenieniu, o dobrych właściwościach kolektorskich, posiadające izolujący nadkład skalny
Takie warunki spełniają duże baseny sedymentacyjne, w których występują złoża surowców energetycznych
(ropa naftowa, gaz ziemny, węgiel kamienny).
Wymagania techniczne
aby przechowywanie CO2…
… warstwą nieprzepuszczalnych łupków i
mułowców.
Ilość sekwestrowanego CO2 =
emisji z elektrowni węglowej
150 MW (~1mln t/rok)
Oddziaływanie CO2 :
z łupkowym nadkładem – węglany
magnezu, żelaza, wapnia,
z piaskowcem – węglany sodu i glinu
(dawsonit),
ale do takich interakcji dochodzi
bardzo powoli
W budowie kolejna instalacja
przemysłowa Snøhvit na Morzu
Barentsa.
Źródło:Marcin Lutyński, Wydział Górnictwa…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz