Zatłaczanie gazów cieplarnianych do górotworu - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 21
Wyświetleń: 819
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Zatłaczanie  gazów cieplarnianych do górotworu - omówienie - strona 1

Fragment notatki:

Zatłaczanie (magazynowanie lub składowanie) gazów cieplarnianych do górotworu. Rozwój ludzki oraz związane z nim zmiany powodują zanieczyszczenie środowiska naturalnego. Ponadto, w ostatnich latach obserwuje się wzrost temperatury powierzchni ziemi, który spowodowany jest tzw. „efektem cieplarnianym” lub „efektem szklarniowym”. Przyczyną efektu cieplarnianego są gazy cieplarniane, a w szczególności dwutlenek węgla, które powodują zatrzymanie promieniowania podczerwonego w atmosferze, co w efekcie powoduje zwiększenie temperatury powierzchni ziemi.
Dwutlenek węgla odpowiedzialny jest w 80% za efekt cieplarniany (pozostałe gazy to metan, tlenki azotu, ozon i freony). Jego stężenie w atmosferze na przestrzeni ostatnich 150 lat zwiększyło się z 290 ppm do ponad 375 ppm w 2004 roku. Zwiększenie stężenia dwutlenku węgla w atmosferze spowodowane jest przede wszystkim spalaniem paliw kopalnych (ropa, węgiel, gaz), a także wycinaniem lasów, które pochłaniają ten gaz w procesie fotosyntezy. Według prognoz zużycie energii w przeciągu następnych 30 lat zwiększy się ponad dwukrotnie, co wobec braku alternatyw dla tradycyjnych źródeł wytwarzania energii będzie powodować zwiększenie emisji CO2 do atmosfery. Szacuje się, że do roku 2030 globalna emisja CO2 zwiększy się do poziomu około 40 miliardów ton rocznie, która jest ilością ponad dwukrotnie większą w porównaniu z rokiem 1990. Wobec zmian spowodowanych emisją CO2 postanowiono przeciwdziałać m.in. poprzez badania nad procesami sekwestracji CO2. Bazą prawną dla prowadzenia badań w tej dziedzinie może być protokół z Kioto, w którym państwa ratyfikujące to postanowienie w 1997 roku zobowiązały się do redukcji emisji w latach 2008-2012 średnio o 5,2% względem roku bazowego 1990. Unia Europejska zobowiązała się do ograniczenia emisji średnio o 8%, natomiast Polska o 6% względem przyjętego roku bazowego 1988 (477 594 Mt). Dodatkowym czynnikiem mającym w przyszłości zachęcić do wdrażania nowych technologii mających na celu redukcje emisji CO2 jest wprowadzony z początkiem 2005 roku w Unii Europejskiej handel emisjami.
W celu unieszkodliwienia (sekwestracji) CO2 należy kolejno wykonać trzy etapy czynności, które mają na celu: separację CO2 ze strumienia gazów spalinowych, transport do miejsca składowania oraz trwałe zdeponowanie lub unieszkodliwienie CO2.
Składowanie CO2 można podzielić na kilka zasadniczych grup:
Składowanie CO2 w formacjach geologicznych (sekwestracja geologiczna);
Składowanie CO2 w oceanach (morzach) ;
Karbonizacja CO2 (trwałe wiązanie) .
Rys. 2.Przedstawia koncepcje sekwestracji CO Sekwestracja geologiczna CO2:

(…)

… zaczerpnięte z projektu GESTCO). Istnieje wiele problemów, z jakimi należy się zmierzyć, aby możliwe stało się wprowadzenie tej koncepcji w życie. Do najistotniejszych należą m.in.:
- problem szczelności warstw nadległych zruszonych eksploatacją górniczą,
- zalewanie kopalń wodą, które w konsekwencji powoduje „wypychanie” gazu do góry,
dgnieszczelności w zasypanych połączeniach wyrobisk dołowych…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz