Techniki oczyszczania spalin - pojęcia

Nasza ocena:

5
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1484
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Techniki oczyszczania spalin - pojęcia - strona 1 Techniki oczyszczania spalin - pojęcia - strona 2 Techniki oczyszczania spalin - pojęcia - strona 3

Fragment notatki:


2.1  Proces odpylania  2.2  Proces odsiarczania  2.3  Koszty usuwania zanieczyszczeń ze spalin – ogólna          charakterystyka   1  Gaz zapylony  - medium dwufazowe, które stanowi gazowy ośrodek  dyspersyjny zwany fazą rozpraszającą oraz rozproszona w  postaci pyłu faza   stała.  Pył  - ciało stałe o stopniu rozdrobnienia na tyle dużym, że może być ono  unoszone w strudze gazu - zbiór ziaren o wielkości 10-3 - 103 m (500 m a   nawet 300  m),                  pyły o rozdrobnieniu: koloidalnym  1 m                                            makroskopowym   1  m  Stężenie pyłu   S  - miara zawartości fazy stałej w gazie wyrażana jako  stosunek strumienia masy pyłu  m p   do strumienia objętości gazu  qv ,  w   którym pył jest rozproszony  2  3 v p m / mg , q m S  Mierząc stężenie pyłu w pobranej próbce gazu zapylonego i strumień objętości  gazu w kanale przepływowym wyznacza się strumień masy pyłu.  Odpylanie gazu  – proces rozdziału fazy stałej i gazowej w polu sił                                  zewnętrznych .      Rozdzielenie fazy stałej i fazy gazowej wymaga oczywiście  wydatkowania pewnej ilości  energii, tym większej im mniejszą masę posiadają ziarna pyłu.     Aby ziarno pyłu, mówiąc potocznie, „odpadło” od strugi gazu musi na nie podziałać siła   o odpowiednio dużej wartości oraz o pożądanym kierunku i zwrocie wynikających z   konstrukcji urządzenia odpylającego.     Efektem końcowym jest zawsze zróżnicowanie trajektorii ruchu ziarna pyłu i trajektorii   strugi gazu.   3  4  Rozdział fazy stałej i gazowej:   a) w polu siły ciężkości,  b) w polu siły odśrodkowej,   c) w procesie filtracji,  d) w polu elektrostatycznym  odpylacze mechaniczne   (grawitacyjne,  inercyjne,   odśrodkowe)  – efekt różnicy  masy ziarna pyłu i masy molekuły gazu  (zwilżenie pyłu –  odpylacze mokre ),    odpylacze filtracyjne  – efekt różnicy  wielkości ziarna pyłu (objętość,  poprzeczny przekrój ziarna prostopadły  do kierunku ruchu) i wielkości przekrojów  przepływowych gazu w labiryntowej  strukturze filtracyjnej,    odpylacze elektrostatyczne  – efekt  przyciągania uprzednio naładowanego,  głównie powierzchniowo,  ziarna pyłu  przez elektrodę o przeciwnej  biegunowości   pył  gaz  F E  d)  gaz  pył  c)  pył  gaz  F g  a)  b)  gaz  pył  F o  5  O  D  P  Y  L  A  C  Z   U  E  Z  Bilans strumieni mas pyłu   

(…)

… się jako iloczyn stężenia pyłu S
zmierzonego pyłomierzem i strumienia objętości gazu qv przepływającego przekrojem
pomiarowym przeliczonych na parametry odniesienia :
Mp  S  10  6 q  3600, kg / h
V
gdzie:  - parametry odniesienia opisujące stan gazu:
warunki umowne: Pu=1013 hPa, Tu=273 K,
warunki standardowe: Pu=1013 hPa, Tu=273 K, stan gazu suchego, stopień
zawilżenia gazu X  0,005 kg H2O/kg gazu…
…  CaSO4  2H2O  CO2
2
produkty reakcji : uwodniony siarczan wapnia (gips) i dwutlenek węgla
– metoda mokrego odsiarczania
Ca OH )2  SO2  CaSO3  H2O
(
1
CaSO3  O2  CaSO4
2
produkty reakcji : siarczyn wapnia a następnie po utlenieniu siarczan wapnia i woda –
metoda półsuchego odsiarczania
14
Strumień masy sorbentu wprowadzonego do instalacji odsiarczającej
m
Ca
Msorb.  USO2 sorb.
mSO2 S
Strumień…
…., mSO2– odpowiednio masa cząsteczkowa produktu reakcji, sorbentu, oraz
dwutlenku siarki, g/mol (kg/kmol)
Ca/S – współczynnik określający nadmiar (Ca/S> 1) lub niedomiar sorbentu (Ca/S<1) w stosunku do
ilości wynikającej ze stechiometrii (Ca/S= 1)
15
Koszty inwestycyjne Ki
•koszt dokumentacji
•koszt zakupu urządzeń realizujących procesy odpylania, odsiarczania, odazotowania spalin
oraz urządzeń…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz