Odpylacz przeciwbieżny-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 252
Wyświetleń: 2233
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Odpylacz przeciwbieżny-opracowanie - strona 1 Odpylacz przeciwbieżny-opracowanie - strona 2 Odpylacz przeciwbieżny-opracowanie - strona 3

Fragment notatki:

Odpylaniem nazywamy usuwanie cząstek stałych ze strumienia zanieczyszczonego gazu. Urządzenia do odpylania gazów możemy podzielić na odpylacze mokre i suche. Trzeba dodać, że pył może posiadać różne właściwości i również od nich oraz od rodzaju pyłu może zależeć wybór odpylacza. Odpylacze różnią się też skutecznością. Przyjmuje się, że najniższą skuteczność separacji posiadają odpylacze grawitacyjne, natomiast najwyższą skutecznością charakteryzują się filtry tkaninowe oraz elektrofiltry. Odpylacze suche możemy podzielić na: - odpylacze grawitacyjne, - odpylacze odśrodkowe, - odpylacze filtracyjne,      Odpylacze grawitacyjne korzystają w procesie odpylania z siły ciążenia, która działa na poruszające się ziarna pyłu. Sposób działania odpylaczy grawitacyjnych opiera się na wytworzeniu takich warunków przepływu gazu, aby ziarna pyłu niesione przez gaz wytrąciły się ze strumienia gazu na skutek działania siły ciążenia a następnie zostają odseparowane. Jest to najprostszy sposób odpylania. Warunkiem zastosowania odpylaczy grawitacyjnych jest odpowiednia, duża masa ziarna pyłu. Do odpylaczy grawitacyjnych zaliczamy głównie komory osadcze. Są one stosowane zwykle jako odpylacze wstępne. Charakteryzują się one małymi oporami przepływu prostą konstrukcją oraz niestety niską skutecznością separacji cząstek pyłu. Wadą jest też, że urządzenia te separują tylko największe ziarna powyżej 40 μm.      Kolejną grupą odpylaczy suchych są odpylacze odśrodkowe, oparte w swoim działaniu na  efekcie  działania siły bezwładności w stosunku do ziaren pyłu znajdujących się w ruchu spiralnym. Wadami odpylaczy cyklonowych są: niska prędkość wlotowa gazu do odpylacza (by zaistniały warunki do separacji), stosunkowo niskie skuteczności przedziałowe, zagrożenie wybuchem oraz narażenie urządzenia na erozję. Zaletami są niewątpliwe wysoka skuteczność odpylania ziaren większych od 5-10 μm, niewielkie straty ciśnienia oraz niewielkie koszty eksploatacyjne. Do odpylaczy odśrodkowych zaliczamy cyklony i multicyklony. Są one zwykle stosowane odpylania spalin kotłowych, wstępnego odpylania powietrza suchego szlifowania, wstępnej separacji wiórów drzewnych oraz do odkraplania gazów czystych nie zawierających pyłów.      Szeroką grupą odpylaczy suchych są też urządzenia oparte na procesie suchej filtracji zapylonego gazu - odpylacze filtracyjne. Wśród nich wyróżniamy: filtry ziarniste, filtry z materiałow włóknistych oraz filtry ceramiczne i piankowe. Z uwagi na wiele rodzajów tego typu odpylaczy mają one bardzo szerokie zastosowania, do bardzo wielu rodzajów pyłu. Odpylacze filtracyjne charakteryzują się duża skutecznością - nawet bardzo małych frakcji pyłu(zwłaszcza filtry tkaninowe) oraz dużą uniwersalnością zastosowania. Wadą są duże koszty eksploatacyjne spowodowane dużymi oporami przepływu oraz wysoką cena materiałów filtracyjnych (zwłaszcza niektórych włóknistych)


(…)

… pomocniczego
element formujący przepływ gazu pomocniczego
wylot gazu oczyszczonego
tarcza zwrotna
Zasada działania polega na tym, że separacja pyłu ze strumienia gazu spowodowana jest dynamicznym działaniem gazu wirującego w komorze odpylacza. Od dołu króćcem doprowadzany jest gaz zapylony, ulegając na wlocie komory zawirowaniu. Pojawia się siła odśrodkowa powodująca odrzucenie ziaren pyłu w kierunku ścian…
… przepływa oczyszczany gaz,
elektrody są zasilane przez specjalny zespół prostowników - prądem stałym o wysokim napięciu,
każdy elektrofiltr jest wyposażony w urządzenie do strzepywania (udarowego) pyłu z płyt zbiorczych oraz zbiornik oddzielonego pyłu.
Zasada działania:
zapylony gaz przepływa z małą prędkością między elektrodami zbiorczymi,
po przyłączeniu do elektrod dostatecznie wysokiego napięcia rzędu…
… materiałów filtracyjnych (zwłaszcza niektórych włóknistych)
Odpylacze przeciwbieżne należą do nowej generacji odpylaczy mechanicznych wykorzystujących efekt siły odśrodkowej. W odpylaczu przeciwbieżnym, w odróżnieniu od klasycznych odpylaczy odśrodkowych, dzięki obecności drugiego wirującego strumienia gazu, wysokie wartości siły odśrodkowej utrzymują się w całym przekroju poprzecznym komory odpylacza…
… jego rotację a za tym zwiększa efekt działania siły odśrodkowej. W pobliżu tarczy zwrotnej, na skutek zmiany kierunku przepływu gazu pomocniczego, działa mechanizm bezwładnościowego odrzucania ziaren pyłu do zbiornika pyłu. Gaz pomocniczy spełnia więc istotną rolę w procesie separacji pyłu - zwiększa efekt działania siły odśrodkowej oraz chroni ściany komory przed erozyjnym działaniem pyłu.
Odpylacz…
….
dzięki zwilżeniu spalin i zawartych i zawartych w nich pyłów, ziarna CaO pękają, tworząc nowe powierzchnie dla umożliwienia wiązania CaO z SO2. Proces ten w efekcie wpływa na podwyższenie skuteczności odsiarczania spalin. Dodatkowo w zraszaczu znaczna część pyłów zostaje wytrącona ze spalin w dolnej części, skąd jest usuwana jako produkt odpadowy.
praktyczna skuteczność metody półsuchej FSI+Q dochodzi…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz