Techniki oczyszczania spalin-pytania i odpowiedzi

Nasza ocena:

3
Pobrań: 343
Wyświetleń: 2072
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Techniki oczyszczania spalin-pytania i odpowiedzi - strona 1

Fragment notatki:

1.       Zdefiniuj pojęcie przedziałowej skuteczności odpylania i ziarna granicznego.
Przedziałowa skuteczność odpylania to skuteczność zatrzymywania w odpylaczu pyłów o określonej wielkości (średnicy).
Ziarno graniczne to ziarno pyłu zatrzymywane w odpylaczu ze skutecznością 50%.
2.       Przedstawić schematy technologiczne instalacji wyposażonych w koncentratory.
3.       Uzasadnić celowość stosowania cyklonów bateryjnych.
- możliwość zastosowania większej ilości cyklonów o mniejszej średnicy - siła odśrodkowa odpowiedzialna za usuwanie pyłu jest odwrotnie proporcjonalna do odległości ziarna pyłu od osi cyklonu,
-
4.       Podać zasadę budowy i działania odpylacza przeciwbieżnego. Zalety i wady. Recyrkulacja gazu.
Przeciwbieżny odpylacz cyklonowy zaliczany jest do nowej generacji wysokosprawnych mechanicznych odpylaczy przepływowych wykorzystujących efekt siły odśrodkowej, wzmocniony w porównaniu z cyklonami klasycznymi dzięki wprowadzeniu do przestrzeni roboczej dodatkowego strumienia gazu, tzw. gazu pomocniczego qVS - strumień objętości gazu zapylonego qVP - strumień objętości gazu pomocniczego 1 - wlot gazu zapylonego 2 - element formujący przepływ gazu zapylonego 3 - komora odpylacza 4 - wlot gazu pomocniczego 5 - element formujący przepływ gazu pomocniczego 6 - wylot gazu odpylonego 7 - tarcza zwrotna Gaz pomocniczy: - wzmacnia rotację gazu zapylonego, co zwiększa sprawność odpylania; - tworzy „wirującą poduszkę” przy ścianach komory, która przechwytuje ziarna pyłu (odrzucone przez siłę odśrodkową) nim uderzą w ściany komory (co chroni przed erozją); - transportuje wytrącony pył do leja, co zapobiega porywaniu do go głównego strumienia gazu. Rys - wpływ stosunku objętości gazu pomocniczego do objętości gazu zapylonego na skuteczność odpylania. Ziarno graniczne 1,5 um. ZALETY:
● bardzo dobra skuteczność odpylania przy stosunkowo niskich kosztach inwestycyjnych i eksploatacyjnych ● duża pewność ruchowa, ● stosunkowo mała wrażliwość na zmienność parametrów gazu jak: temperatura, stopień zawilżenia, skład chemiczny, ● brak przeciwwskazań do stosowania dla gazów i pyłów palnych i wybuchowych, ● wzrost skuteczności odpylania wraz ze wzrostem stężenia pyłu w gazie, ● większa w porównaniu z cyklonami odporność na erozję pyłową, ● mniejsza w porównaniu z cyklonami wrażliwość na niedociążenie gazowe i ewentualne nieszczelności zamknięcia pyłowego. WADY:
konieczność stosowania dodatkowego wentylatora - większe w stosunku do cyklonów zużycie energii

(…)

…, o biegunowości dodatniej, 4 - transformatorowo-prostownikowy zespół zasilający elektrodę emisyjną prądem stałym o wysokim napięciu (30 - 80 kV, obecnie nawet powyżej 100 kV), 5 - system oczyszczania elektrod (zbiorczych i ulotowych) z pyłu. Fazy odpylania: 1) emisja swobodnych elektronów z powierzchni elektrody emisyjnej na skutek przyłożonego wysokiego napięcia - tzw. zimna emisja 2) jonizacja gazu…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz