Odazotowanie spalin - oczyszanie spalin

Nasza ocena:

3
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1190
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Odazotowanie spalin - oczyszanie spalin - strona 1 Odazotowanie spalin - oczyszanie spalin - strona 2 Odazotowanie spalin - oczyszanie spalin - strona 3

Fragment notatki:


5.1. Pochodzenie tlenków azotu w spalinach  5.2. Metody ograniczenia emisji tlenków azotu – systematyka metod  5.3. Techniki ograniczania emisji tlenków azotu  5.4. Analiza porównawcza  1  2  Klasyfikacja   Pochodzenie  Od czego zależy ich ilość  tlenki  termiczne  azot w  powietrzu  wprowadzo- nym do  spalania   temperatura       płomienia  (głównie),     stężenie tlenu     w strefie spalania      (mniej)  tlenki  paliwowe   azot  związany  chemicznie z  paliwem   zawartość azotu w      paliwie (głównie),   stężenie tlenu w      strefie spalania       (głównie)   temperatura      płomienia (mniej)  tlenki   n atychmia- stowe  powstają jedynie w początkowej strefie  płomieni węglowodorowych w wyniku  działanie rodników CH i na azot z  powietrza             współczynnik nadmiaru powietrza  termiczne tlenki azotu stanowią około  85 % całkowitej ilości tlenków azotu w  spalinach  3  P  A  L  E  N  I  S  K  O  Rodzaj paliwa  Inne czynniki  Metoda  Technika  gaz ziemny  mała moc  obniżanie temperatury  spalania  recyrkulacja spalin, płomień kinetyczno- dyfuzyjny  duża moc  uboga mieszanka, spalanie  dwustopniowe, recyrkulacja spalin  olej opałowy  lekki olej  jak dla gazu  recyrkulacja spalin, dwustopniowe  rozpylanie oleju  ciężki olej  jak dla węgla  recyrkulacja spalin, stopniowanie  powietrza, reburning gazem  węgiel  palniki pyłowe  ograniczanie nadmiaru  powietrza, stopniowanie  powietrza i paliwa  palniki niskoemisyjne, OFA, reburning  selektywna redukcja niekatalityczna SNCR    S  P  A  L  I  N  Y  selektywna redukcja katalityczna SCR  p roces z wykorzystaniem węgla aktywnego  p roces równoczesnego usuwania NO x i SO2 przy użyciu wiązki elektronów  Proces CORONOX   Proces katalityczno-absorpcyjny DESONOX   Proces amoniakalno  - ozonowy   Proces oksydacyjno-absorpcyjny   4  recyrkulacja spalin:   a) zewnętrzna,  b) i c) - wewnętrzna            stopień recyrkulacji spalin, %  Stopień recyrkulacji r  – stosunek masy spalin  zawracanych do komory  paleniskowej do masy spalin  opuszczających komorę  wpływ stopnia recyrkulacji na   zawartość NOx w spalinach:  a) węgiel brunatny▲  b) paliwo gazowe, ◄  Recyrkulacja zewnętrzna:  ●  wykorzystanie wentylatora      podmuchu, lub zastosowanie       odrębnego wentylatora,  ●  kontrola stopnia recyrkulacji,  ●  paleniska gazowe, paleniska      rusztowe i pyłowe (węgiel)  Recyrkulacja wewnętrzna: 

(…)

… stadium
<1
powietrze
III stadium
>1
Reburning – wprowadzenie paliwa dodatkowego (np. gaz ziemny) w ilości
odpowiadającej 10-20 % całkowitej energii chemicznej wprowadzonej w obu rodzajach
paliw; celem jest wytworzenie rodników węglowodorowych
„ultradrobny pył
węglowy w ilości 2025 % całkowitej ilości
paliwa, spalany przy
 - 0,8 - 09
gaz z odmetanowania kopalń
jako paliwo reburningowe
instalacja…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz