Spalanie i paliwa-pytania egzaminacyjne

Nasza ocena:

3
Pobrań: 175
Wyświetleń: 917
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Spalanie i paliwa-pytania egzaminacyjne - strona 1 Spalanie i paliwa-pytania egzaminacyjne - strona 2 Spalanie i paliwa-pytania egzaminacyjne - strona 3

Fragment notatki:

Test 12 z 31.01.2006r.
1.Podać wzór na liczbę Wobbego: W=Qsdv -0.5 , MJ/m3, Q- wartość kaloryczna, dv- gęstość względna gazu
2. Jakie związki tworzą ropę naftową: węglowodory: parafiny, olefiny, nafteny (alkeny), węglowodory aromatyczne
3. Podać wartość opałową energetycznego węgla kamiennego: 16,7- 29,3 MJ/kg, średnio przyjmuje się 23 MJ/kg
4. Podać udział części lotnych w drewnie:
75
%
5. Podać przybliżoną wartość opałową paliw z odpadów: odpady drzewne: 15,9 MJ/kg , osad ściekowy:20 MJ/kg
6. Uzupełnić reakcję utleniania CH4:
CH4 +……………2O2=CO2 + 2H2O
7. Jeżeli nadmiar powietrza jest n=25%, to jaki jest współczynnik nadmiaru powietrza λ= 1,25% ( n=( λ-1)*100%)
8. Dla jakiego składu mieszanki płomień ma maksymalną temperaturę
9. Dlaczego ciepło spalania jest większe od wartości opałowej: ciepło spalania jest większe o ciepło parowania pary wodnej zawartej w
spalinach
10. Wymienić sposoby wywołania recyrkulacji w płomieniu:
11. Jak klasyfikuje się palniki gazowe ze względu na ich cechy konstrukcyjne gazowy inżektorowy (atmosferyczny), gazowy nadmuchowy
12. Co to jest minimalna energia zapłonu zależność ciśnienia, temperatury, rodzaju i składu mieszanki palnej do uzyskania zapłonu,
ponadto rodzaju i odległości między elektrodami oraz prędkości mieszaniny palnej
13. Dlaczego turbulencja zwiększa szybkość spalania zwiększa intensywność procesów mieszania
14. W jakim reżimie spalają się krople oleju opałowego powstaje strefa recyrkulacji, w której spalanie ma w przybliżeniu adiabatyczny
adiabatyczny
charakter
15. Jakie siły wykorzystuje się w wirowym rozpylaczu oleju siły odśrodkowe oddziałujące na opuszczającą dyszę ciecz
16. Podać pozostałość pyłu węgla kamiennego na sitach: R90= 25-30%
R200=

(…)

… w spalinach kotłowych?
1. Jeśli nadmiar powietrza dla mieszanki palnej jest n = 25%, podać ile wynosi wartość współczynnika nadmiar powietrza:
c = (8 − 1) ∙ 100 %
c
25
8=
+1=
+ 1 = 1,25
100%
100
2. Napisać szybkość reakcji A + B = C + D:
k
xy - stężenie A {
Ixy
= −X ∙ xy ∙ xz
If
stała

szybkość
reakcji
ABC
A
}
|
3. Scharakteryzować następującą reakcję: H + O2 = O + OH (sumaryczna, elementarna, itd…
… energetycznych: węgiel płomienny, gazowo-płomienny, gazowy
Podać przybliżoną wartość opałową drewna: 16,6 Mj/kg
Cieplo spalania jest równe wartości opałowej powiększonej o: ciepło parowania wody w spalinach (?)
Podać przykłady rodników w płomieniu: O, H, N, C, OH, HO2, CH, CH3, C2H5…
2
10. Podać wzór Arrheniusa na prędkość reakcji: * = *‹ ∙ -g34 (k-stała szybkości reakcji, ko-współczynnik przedeksponencjalny…
… przybliżoną wartość opałową słomy: 14,5 MJ/kg
8. Podać przykłady rodników w płomieniu: H,O,OH,H2O,CH, CH3,C2H , C2
9. Podać wzór na prędkość reakcji (Arrheniusa):
PŒ = Ω ∙ Žh ∙ Xh (Y/G: •)
Ω- wsp. Stechiometryczny
Ys- stężenie tlenu na powierzchnię
ks- stała szybkości reakcji
10. Napisać reakcję utleniania metanu: •‘’ + w,w → •bw + w‘w b
11. Stabilizujące działania statecznika płomienia polega wytworzeniu…
… przeróbki ropy naftowej: lekka benzyna, ciężka benzyna, nafta, olej napędowy ,lekki i ciężki destylat
próżniowy
4. Podać wartość opałową mazutu:
39380 MJ/kg
5. Z czego składa się substancja organiczna węgla:
pierwiastki C, H, O, S, N, P
6. Podać klasyfikację węgli energetycznych:
węgiel płomienny, gazowo – płomienny ,gazowy
7. Ciepło spalania jest równe wartości opałowej powiększonej o:
ciepło parowania…
… ceramiczne i metaliczne
25. Podać wzór na charakteryzujący właściwości wybuchowe współczynnik K=(dp/dt)max*V1/3
Test 21 z 31.01.2006
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Co oznacza równość liczby Wobbego dla paliw gazowych wskaźnik oceny stałości właściwości użytkowych gazu
Podać ważniejsze produkty destylacji ropy naftowej benzyny, nafty, oleje napędowe, destylaty próżniowe (mazut),
pozostałości próżniowe (gudrun)
Podać…
…:
(5,6 − 11,7)
]i
]i
śjkIclm: 8,5
XY
XY
11. W jakim procesie otrzymuje się węgiel drzewny?
w procesie rozkładu termicznego; rozkładu w wysokiej temperaturze bez udziału tlenu i innych czynników utleniających –
PIROLIZA
12. Co oznacza skrót DGW?
dolna granica wybuchowości (literaturze anglojęzycznej używa się skrótu LEL – Lower Explosion Limit)
13. Jaka jest prędkość propagacji laminarnego płomienia…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz