Przykładowe zadania na kolokwium z przedmiotu Spalanie i Paliwa

Nasza ocena:

3
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1057
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Przykładowe zadania na kolokwium z przedmiotu Spalanie i Paliwa - strona 1

Fragment notatki:

Przykładowe zadanka na kolokwium z przedmiotu Spalanie i Paliwa - ćwiczenia
Ćwiczenia 1 Wymienność paliw gazowych
Policzyć gęstość gazu (np. C22II46) w danej temperaturze.
Policzyć liczbę Wobbego dla danego gazu przy znanym Qs i gęstości powietrza.
Wyprowadzić jednostkę lepkości kinematycznej, na podstawie jednostki lepkość dyn. r).
Policzyć stężenie masowe azotu/tlcnu/argonu w powietrzu.
+ Wymienność gazów (def.)?
Ćwiczenia 2 Stechiometria procesów spalania
Obliczyć rzeczywiste zapatrz, powietrza do spalenia 1 nr' gazu. dla znanej wrartości X.
Określić wartość nadmiaru powietrza dla danego stężenia O2 w spalinach.
Spalanie w kotle przeprowadzono przy współczynniku ekwiwalencji

(…)

… na teoretyczne zapotrzebowanie tlenu do spalenia 1 kg paliwa stałego np. w [kgo2/kgpai].
+ Co oznacza spalanie stechiometryczne?
Ćwiczenie 3 Kaloryczność paliw
Policzyć ile wynosi różnica pomiędzy ciepłem spalania a wartością opałową gazu (np. C22H4ft)-
Policzyć ciepło spalania mieszaniny gazowej, np. 99% H2 i 1% CII4 znając wartość QS(cii4).
Podać definicje ciepła spalania i spalania całkowitego.
Ile wynosi różnica pomiędzy ciepłem spalania i wartością opałowy CO? - odpowiedź uzasadnij.
+Czy możliwe jest by sprawność kotła była wyższa niż 100%? - odpowiedź uzasadnij.
—f Ćwiczenie 4 Policzyć stężeniowe granice zapłonu w powietrzu dla np.:
[CO] = 70,00 %
[CR,] = 25,00 %
[H2] = 0,02 %
[H20] = 4,98 %
W jakich granicach X możliwe jest spalanie gazu o znanym składzie (np. jak w zad 1)?
W warunkach normalnych
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz